Nettpartner AS – Avdeling Linje – har signert kontrakt med Agder Energi Nett

Fra venstre; Anders Dahlgren, avdelingsleder Linje i NP og Jan Erik Eldor, adm. dir. Agder Energi Nett AS.

Avdeling Linje bygger ny 132kV linje Kulia ts- Kristiansand ts

Prosjektet, RN linje Kulia ts- Kristiansand ts, er et nøkkelprosjekt for Nettpartner sin kraftlinjeavdeling. Prosjektet er et tverrfaglig prosjekt som inneholder blant annet: skogrydding, bygging av kjøreveier, levering av materiell, fundamentering av stål og komposittmaster, OPI-kanal, riving av eksisterende 110kV-linje og bygging av ny 132kV-linje i både eksisterende og ny trasé.

Oppdragsgiver for prosjektet er Agder Energi Nett, AEN. Avdeling Linje ser frem til et tett og konstruktivt samarbeid med AEN gjennom prosjektets forskjellige faser. Prosjektet startet opp i august 2020 og er estimert ferdig i løpet av Q2 2022.