Nettpartner AS kjøper Vestfold Trafo Energi AS

Til venstre: Geir Osmundsen, Daglig leder i VTE og til høyre Adm. dir. i Nettpartner Arild Borgersen

PRESSEMELDING: 31.05.2021

NETTPARTNER KJØPER VESTFOLD TRAFO ENERGI AS: «Et viktig steg inn mot det grønne skiftet»

Ved å kjøpe 100% av aksjepostene i Vestfold Trafo Energi AS (VTE) ruster elkraftentreprenøren, Nettpartner, både seg selv og VTE for det grønne skiftet. ­­«Vi er stolte av å kunne gi stafettpinnen videre til en solid og anerkjent bedrift som Nettpartner», sier daglig leder, Geir Osmundsen.

Vestfold Trafo Energi AS ble etablert i 1947 av Anders Kristensen, Trygve Hotvedt og Hans Osmundsen, og er en solid familiebedrift som har drevet godt som totalleverandør av transformator-service i snart 75 år. Det som startet som et lite transformatorverksted for over 70 år siden er i dag Norges største på reparasjon av fordelingstransformatorer.

– Oppkjøpet har ikke vært en enkel avgjørelse på det personlige plan, men jeg føler meg trygg på at selskapet kan leve videre i mange år under Nettpartners ledelse. Derfor ser vi på dette oppkjøpet som en styrking av bedriftens fremtid, og er trygge på at nye og eksisterende kunder vil få et enda bedre tilbud når vi slår kompetansen vår sammen, sier Geir Osmundsen, daglig leder i VTE.

Dette er en anerkjent bedrift, som med Nettpartner på eiersiden vil kunne øke sine markedsområder. VTE vil fortsette driften som en selvstendig enhet og varemerke, og Geir Osmundsen fortsetter som daglig leder.

Tilrettelegger for gjenbruk og bærekraft i elkraftbransjen

I samtalene med Nettpartner i forkant av oppkjøpet merket VTE raskt at de hadde mye av de samme tankene for fremtidig utvikling og drift.

– VTE har alltid drevet med reparasjon og service, og har lang tradisjon for gjenbruk og gjenvinning. Denne kunnskapen tar vi med oss videre inn i arbeidet mot det grønne skiftet. For å nå regjeringens mål om å bli et lavutslippssamfunn må vi bort fra dagens bruk og kast mentalitet, og tilbake til fokus på reparasjon. Det er knapphet på råvarer i verden, og viktig å gjenbruke og beholde materialer som allerede er i sirkulasjon, sier Osmundsen.

CEO i Nettpartner, Arild Borgersen, er svært fornøyd med oppkjøpet.

– Som Norges største elkraftentreprenør har vi i Nettpartner en viktig samfunnsoppgave foran oss; å finne gode og bærekraftige løsninger for det grønne skiftet og elektrifiseringen av Norge. Bærekraft vil stå høyt på agendaen vår fremover, og oppkjøpet av Vestfold Trafo Energi er for oss et viktig steg inn mot det grønne skiftet, sier Borgersen.

Suveren ledetid på provisoriske strømanlegg blir viktig for utslippsfrie byggeplasser

Vestfold Trafo Energi sin velassorterte tranformatorpark gir Nettpartner nå en unik mulighet til å levere provisoriske høyspentanlegg på kort varsel.

– Den suverene ledetiden VTE har på leveranse av provisoriske strømanlegg gir oss et fortrinn inn mot byggebransjen. Med et bredt spekter av transformatorer og nettstasjoner på lager er vi nå godt skodd for å kunne tilby tilpassede utleieløsninger og trafomontasje til utslippsfrie byggeplasser.

Men økt strømforbruk på byggeplassen, fordrer også et økt behov for beredskap.

– I Nettpartner har vi et effektivt system for vakt og beredskap for netteiere og anleggseiere, for det offentlige så vel som for industri og byggebransjen. VTE har i tillegg et etablert konsept for trafoberedskap, noe som muliggjør utkjøring av erstatningstransformatorer ved behov, forklarer Borgersen.

Nettpartner AS eies av Fredrikstad Energi AS (60%) og Glitre Energi AS (40%). Via en felles aksjonæravtale har eierne ambisjoner om å bygge en slagkraftig entreprenør innen bygging, samt drift og vedlikehold av samfunnskritisk infrastruktur.


For mer informasjon eller intervju:

Markedssjef i Nettpartner: Per Åge Nymann
E-post: per.aage.nymann@nettpartner.no
Telefon: 928 41 131

Daglig leder i VTE: Geir Osmundsen
Epost: geir@vestfold-trafo.no
Telefon: 922 68 520
Se også: Vestfold-trafo.no