Nettpartner Bane signerer kontrakt med Bane NOR for diverse arbeider på Østfoldbanen. Verdien av kontrakten er i overkant av 80 millioner kroner

Mesteparten av dette arbeidet skal utføres i løpet av 6 uker sommeren 2022. Det sier seg selv at dette vil bli særdeles ressurskrevende og hektisk. Nettpartner Bane har imidlertid gjort lignende før (sommeren 2020 på strekningen Asker-Slependen, som var hakket mer komplekst å gjennomføre), så vi skal få det til igjen. Det er litt sånn: «Om noen skal få dette til, så er det Nettpartner Bane», sier divisjonsdirektør i Nettpartner Bane, Kjell Anders Fosshaug

Hovedarbeidene som Nettpartner Bane skal utføre består i følgende:

  • Skifte ut ca. 48.000 m med kontaktledning og bæreline mellom Bekkelaget og Ski
  • Skifte ut ca. 12.000 m med forsterkningsledning (herav 40 travers-bytter) mellom Sarpsborg og Fredrikstad
  • Forsterke/forbedre isolasjonsnivå i 44 stk. utliggerpunkt

I tillegg kommer følgende arbeider som utføres av underentreprenører:

  • Skifte ut 6 stikkrenner under spor.
  • Vedlikeholde/skifte ut 2.500 m med gjerder.
  • Skifte ut nødlysanlegget i Mølleråstunnellen.

Prosjektet vil på det meste ha opp mot 100 ressurser i sving, både dag og natt.

– Vi ser frem til å starte på dette intense og spennende prosjektet, sier divisjonsdirektør i Nettpartner Bane Kjell Anders Fosshaug