Nettpartner har signert avtale med MK eiendom

Teksten er hentet fra Moss Avis fredag 26.06.2020 (Erlend Iversen Skarsholt)

Kontrakten endelig signert

I går ble det klart. Nå skal Nettpartner bygge ny kraftlinjetrase fra Kambo til Moss, og den gamle skal fjernes. Arbeidet starter umiddelbart.

Fantastisk deilig, sier en meget fornøyd daglig leder i MKEiendom, Bengt Olimb, etter å ha skrevet sitt navn på kontrakten.

MKEiendom og Nettpartner skrev fredag under på en kontrakt som har vært svært etterlengtet for nordre bydel. Kontrakten går ut på at kraftlinjene over Nøkkeland og Kambo skal fjernes og at ny trasé skal bygges langsmed E6.

Ny E6-trasé

Allerede nå begynner Nettpartner detaljprosjekteringen av det store kraftprosjektet. Arbeidet starter for fullt til høsten.

Men vi er ikke i mål helt ennå. Vi har hatt så mange fallgruver underveis i dette prosjektet. Så nå blir det spennende å se om vi klarer å gjennomføre det vi nå ha lovet. Men jeg må si at vi er relativt trygge i og med at vi har fått samarbeidspartnere, og har signert kontrakt med Nettpartner i dag forklarer Olimb.

Den nye traseen går fra Kambo trafostasjon og østover til E6. Deretter skal de nye mastene i rundstål følge E6 helt til nord i Patterødtjernet. Der vil kraftlinjen dele seg. Den ene kommer til å gå mellom E6 og sykehuset, og ned til Tigerplassen. Mens den andre vil følge E6 forbi Mosseporten, krysse over veien ved Patterød for så å havne på motsatt side av fyllingen.

Pågått siden 2007

Kraftlinjene som har hengt over nordre bydel, og Nøkkeland skole, har vært et omstridt tema. Veien til kontraktsigneringen med entreprenøren på fredag har vært meget lang, og startet tilbake i 2007.

Dette har tatt tid?

– Ja, virkelig lang tid. Mye skuldes at det har vært uavklarte ting som har dukket opp, og grunneier utfordringer. Dette er et prosjekt som har vært omstridt i mange år. Egentlig skulle den nye traseen stått ferdig før man åpnet Nøkkeland skole i 2011. De siste 5-6 åra har vi jobbet med å få konsesjon, og vi har vært i retten for å gjøre eksproprieringa riktig. Det har egentlig ikke vært noe dødtid, men tiden har flydd veldig fort, mener Olimb.

I 2018 la Moss kommune kraftlinje-prosjektet ut for å få tilbud på hele jobben som måtte gjøres. Kun ett tilbud kom inn, men totalentreprisen ble for høy og kommunen hadde ikke budsjett nok for å kunne slå til på tilbudet.

Vil fjerne linjen i 2023

Nå har man derfor laget fire kontrakter på forskjellige jobber som må gjøres i forbindelse med prosjektet. Dermed har flere entreprenører vist sin interesse, og man har klart å havne innenfor budsjettrammene. Selve kraftlinjen er det Nettpartner som skal bygge.

-Vi har hatt gleden av å undertegne kontrakt sammen med Moss kommune på dette viktige kraftlinjeprosjektet, og vi ser frem til å begynne arbeidet. Det er et prosjekt vi har hatt veldig lyst til å vinne. Vi forstår det har vært en lengre prosess og gleder oss til å ta fatt på oppgaven sammen med Moss kommune som har vært veldig profesjonelle i prosessen, kan divisjonsdirektør Prosjekt og Utvikling i Nettpartner, Børge Elle, fortelle til Moss Avis.

Arbeidet er som nevnt allerede i gang. Men «spaden» settes ikke i jorden før til høsten. I 2023 regner man med at den eksisterende kraftlinjen vil fjernes fra den nordre bydel.

– Ødelagt for nærmiljøet

Enkelte av de nye mastene må fraktes med helikopter.

– Det er en stor oppgave som vi er veldig trygge på. Men samtidig innebærer det farlige arbeider også, og helse, miljø og sikkerhet er svært viktig for oss. Det gjelder naturligvis også publikum. Vi vil holde tett dialog med kommunen og det vil bli publisert informasjon om fremdrift på kommunenes web-sider, sier han videre.

Bengt Olimb regner med det er flere som jubler på Kambo etter kontraktsigneringen.

– Nå vil jeg tro at innbyggerne er glade. Det har vært en tung og lang kamp for mange. Personer har selvsagt hatt sterke meninger, og kraftlinjene har vært med på å ødelegge for nærmiljøet. Nå er det mulig å se lyset i enden av tunnelen, og jeg vil tro de er kjempefornøyde med at kontrakten er signert og arbeidet i gang, avslutter Olimb.