Nettpartner har signert en kontrakt med Bane NOR på godt over 200 MNOK

Administrerende direktør i Nettpartner AS Arild Borgersen og Konserndirektør Bane NOR Vibeke Aarnes signerte avtalen 17.08.20.

Nettpartner Bane følger opp sin ambisiøse strategiplan og har nå vunnet prosjektet «AT Krossen-Sira» som vil foregår på Sørlandsbanen fra Moi via Audnedal til Krossen. Oppstart vil være umiddelbart etter kontraktsignering og vare frem til juni 2023.

Nå har vi sikret oss et stort, spennende og krevende prosjekt for de neste 2,5 årene sier en stolt divisjonsdirektør, Kjell Anders Fosshaug.

Prosjektet tilrettelegger for et samarbeid på tvers av divisjonene i Nettpartner, både i form av ressurser og bruk av lokaler. Samtidig vil vi se på muligheten for å få til «kortreist» arbeidskraft fra de avdelingene Nettpartner allerede har på Sørlandet.

Prosjektet skal levere Kontaktledning (KL), Høyspent, Auto Trafo (AT) og store mengder kabel på en togstrekning som består av en rekke tunneler. Her blir det «konseptutvikling» for oppheng av kabel i tunell som del av prosjekteringen, samtidig tilrettelegger prosjektet for vinterarbeid i tunnelene.

Nå skal prosjektet leveres, og vi vil umiddelbart mobilisere nøkkelressursene slik at vi får en god start på prosjektet.