Administrerende direktør i Nettpartner AS, Anders Hauglie-Hanssen

Innenfor rammeavtalen skal Nettpartner bygge alle Glitres regionalnettlinjer og kabelstrekk, samt utføre betydelige vedlikeholdsarbeider.

Arbeider i Agder, Buskerud og Hadeland

Nettpartners arbeid på Glitres regionalnett vil først og fremst foregå i Agder, men avtalen har opsjon på arbeider også i Buskerud og Hadeland. Planen er å starte arbeidet allerede i april i år.

– Vi er svært fornøyde med å ha vunnet denne avtalen, og takker Glitre så mye for tilliten sier administrerende direktør i Nettpartner, Anders Hauglie-Hanssen (avbildet).

– Dette er en bekreftelse på at vi kan levere i henhold til kundens forventninger til oss som leverandør. Dette gir oss også en mulighet til å fortsette å videreutvikle selskapets kompetanse og gjennomføringsevne i et tett samarbeid med Glitre, sier Hauglie-Hanssen.

Nettpartner evaluert som den beste entreprenøren på alle evalueringskriteriene

– Valget av Nettpartner som leverandør og samarbeidspartner med Glitre Nett har blitt gjennomført med bakgrunn i tildelingskriteriene pris, kvalitet, miljø og bærekraft, metodikk og erfaring med innovasjons- og forbedringsarbeider. Det har vært viktig for Glitre Nett å inngå avtale med en leverandør som ønsker og evner å være med på å gjøre en endring og forskjell, sier Jon Larsen-Frivoll.

Strategisk viktig avtale for Nettpartner

Andreas Bruflodt, avdelingsleder for kraftlinjer i Nettpartner, forteller at omfanget av rammeavtalen gjør at selskapet kommer til å styrke kompetansen og kapasiteten i alle deler av forretningsområdet:

– Vi er stolte over avtalen som nå er i havn. Dette er et tilbud vi har jobbet med lenge. Nå skal vi levere ett hundre prosent, ikke bare opp mot Glitre, men også opp mot grunneiere og andre interessenter, sier Bruflodt.