Nettpartner jobber med kraftledning kåret til Gold Zero Champion av Shell

Shell Turnaround 2023

Hvert fjerde år stenger Shell ned anlegget sitt på Nyhamna og engasjerer omtrent 500 arbeidere for å utføre en stor vedlikeholdsrunde på hele området. Internt i Shell er denne prosessen bedre kjent som ‘Turnaround’.

Anlegget behandler gass fra forskjellige brønner rundt om i Norskehavet, som deretter blir eksportert til blant annet Storbritannia. En 420kV kraftledning brukes til å forsyne anlegget med nok effekt, noe Shell har egen driftsledelse på. Som del av en fireårsplan ble Nettpartner avd. Møre og Romsdal valgt til å gjennomføre revisjonsstans og utføre utvidet kontroll på denne ledningen i mai 2023.

Grundig og effektiv kontroll av anlegget

Den utvidede kontrollen innebærer at hver mast kontrolleres nøye og at avvik utbedres fortløpende. Nettpartner har vært involvert i denne type kontroller tidligere, også uten noen særlige funn. Under denne kontrollrunden ble det derimot funnet avvik.

Selv med et knapt utkoblingsvindu og krevende forhold grunnet dårlig vær, klarte Nettpartner å utbedre alt innenfor tidsfristen uten noen skader eller avvik.

NP jobber med kraftledning for Shell

Morten Farstad, prosjekt- og anleggsleder i Nettpartner, skryter av teamet sitt: 

Jeg er stolt og takknemlig for å jobbe med et så dyktig team. Tidsvinduet var smalt, men vi beholdt roen og gjennomførte et mye større scope enn planlagt da det dukket opp mange små avvik i anlegget underveis. Kunden ga uttrykk for at de var godt fornøyd med både innsats og sikkerhet, så vi fikk derfor en viktig HMS-pris som de riktignok mente burde stå på CV-en vår.

Det godt gjennomførte arbeidet førte til at Nettpartner ble kåret til Goal Zero Champion under ‘Shell Turnaround 2023’.