Nettpartner kjøper braksuksessen Bane & Fiber AS

Nettpartner og Bane & Fiber AS på jernbaneoppdrag på Sørlandet. @Nettpartner/Bane&Fiber.

PRESSEMELDING: 10.09.2021

Nettpartner styrker jernbanesatsingen:
– Kjøper braksuksessen Bane & Fiber AS

– Med Bane & Fiber AS på laget får vi nettopp det løftet vi trenger for å ta et langt skritt i retning av å bli en totalentreprenør innen Jernbaneteknisk fag (JBT-fag), det sier Nettpartners divisjonsdirektør for Bane, Kjell Anders Fosshaug.

Nettpartner Banes strategi er tydelig på at divisjonen skal bli en totalleverandør innen alle Jernbanetekniske fag; kontaktledning, signal og spor.

Ved å kjøpe 100% av aksjepostene i Bane & Fiber AS understøttes denne strategien, og Nettpartners Bane-divisjon rustes ytterligere på veien oppover i verdikjeden for å kunne tilby på både mindre og større totalentrepriser der alle JBT-fag skal leveres.

Fra 3 til 19 ansatte og 11 innleide på ett år!

Bane & Fiber AS, også kjent som B&F, ble etablert i Flise, mars 2020, av brødrene Jan Roger og Per Otto Sigfridstad, og Kjetil Mobakk. Selskapet har hatt en fenomenal vekst, og fra oppstarten i 2020 har B&F økt til 19 ansatte og 11 innleide.

– Etter mange år innen jernbanefag så vi at det var stor manko i bransjen på servicemaskiner innenfor sporsegmentet, og at det var gode muligheter for oss å skape noe ved å bygge en egen maskinpark. At konseptet skulle bli en så stor braksuksess som det har vært, og er, kunne vi ikke forutse, sier B&F-grunder, Per Otto Sigfridstad.

Selv om Bane & Fiber AS er et «ungt» selskap, har Nettpartners Bane-divisjon jobbet tett og konstruktivt med mange av nøkkelressursene over flere år – og i flere, større prosjekter.

– En viktig nøkkel for både selskapets vekst og det gode samarbeidet med Nettpartner – i tillegg til gode ressurser, kompetanse og en moderne maskinpark – er at kultur og kjemi fungerer svært godt i det mellommenneskelige mellom ressursene i selskapene, sier Sigfridstad.

B&F kunne før oppkjøp vise til en solid vekst, både i topp- og bunnlinje, samt en bra ordrereserve.

– Med en robust og moderne maskinpark – spesielt innen underbygning og grunnarbeider til spor, rivningsarbeider samt KL og signal-relatert arbeid, er oppkjøpet også en viktig supplering for Nettpartner divisjon Banes egen maskinpark, legger Fosshaug fra Nettpartner Bane til.

– Viktig med fremtidsrettet kompetanse og utvikling

– Det er stort for oss at Norges største elkraftentreprenør har lagt merke til hva vi har fått til på kort tid, og at Nettpartner nå ønsker å bygge konseptet videre i fellesskap med innovative løsninger innen bane og spor, sier B&F-grunder, Per Otto Sigfridstad.

CEO i Nettpartner, Arild Borgersen, er svært fornøyd med oppkjøpet.

– Som Norges største elkraftentreprenør er det spesielt viktig for oss i Nettpartner å tilknytte oss fremtidsrettet kompetanse og utviklingsmuligheter. Bane & Fiber AS har meget kompetente og løsningsorienterte ansatte med lang jernbaneerfaring, og flere smarte og effektive løsninger. Noe de tidligere har bevist med sine verdiskapende løsninger, sier Borgersen.

– Vi ønsker alle våre nye medarbeidere velkommen og ser frem til å skape vekst, lønnsomhet og ikke minst gode og smarte prosjektleveranser fremover, avslutter Fosshaug.


Nettpartner AS er Norges største elkraftentreprenør, og eies av Fredrikstad Energi AS (60%) og Glitre Energi AS (40%). Nettpartner bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur for kraftforsyning og jernbane.

For mer informasjon eller intervju:

Divisjonsdirektør Bane i Nettpartner: Kjell Anders Fosshaug

E-post: kjell.anders.fosshaug@nettpartner.no

Telefon: 900 46 630

Se også: Nettpartner.no

 

Bane & Fiber AS: Per Otto Sigfridstad

Epost: otto@baneogfiber.no

Telefon: 912 40 04