Prosjekt E134  Foto - Kjell Wold -Statens vegvesen

Foto: Kjell Wold -Statens vegvesen.

3. juli 2020 fikk Nettpartner godkjent overlevering på elektrokontrakten til det mest moderne og komplekse veianlegget i Norge til dags dato på E134 gjennom Kongsberg med 13 km vei og 8 km tunell. Vi leverte til avtalt tid, etter Europeisk standard og av ypperste kvalitet og utførelse.

Nettpartner vant elektrokontrakten i 2016 og for oss har dette vært skikkelig nybrottsarbeid, ukjent mark og mye læring underveis. Nå kommer vi i mål med stil etter formidabel innsats av prosjektleder Leif og hans team. Vi er mektig stolte av og imponert over det som er levert. Stor takk til alle som har bidratt, og fortsatt bidrar, til at Nettpartner nå har fått godkjent overlevering av sitt første tunnelprosjekt!

Fredag 3. juli 2020 åpner nye E134 Damåsen - Saggrenda og E134 Mjøndalen – Langebru av Samferdselsminister Knut Arild Hareide. Et veiprosjekt som har strukket seg over flere tiår. Nå er endelig veien som kommer til å bety mye for folket i- og rundt Kongsberg ferdig.

Dette var Statens Vegvesens (SVV) største veiprosjekt da avtalene ble signert.

Nå er prosjektet på oppløpssiden med å legge en plan sammen med ABB for fremdrift på restarbeider. Mye er allerede lukket, eller blir lukket i løpet av denne og neste uke, sier Leif. Fristen vår for overlevering av sluttoppgjøret er 01.10.2020.

Nettpartners del i prosjektet:

  • Tuneller på strekningen forsynes fra 17 tekniske bygg med hoved-, ventilasjons-, drifts-, og nødstrømsfordelinger. Vi leverer 29 stk. UPS anlegg fra størrelse 100 kVA, komplett med batteriinstallasjon og sikkerhetsutrustning.
  • Lysanlegget i tunellene består av 1370 stk. LED-armaturer. I tillegg består prosjektet av 14 stk. komplette veilysanlegg med totalt 650 stk. veilysmaster.
  • Vi har levert over 400 km med kabel og montert 32 stk. ventilatorer i tak.
  • Nettpartner har også utført arbeid på signalanlegget som leveres av ABB. Vårt arbeid har vært montasje og kobling av kabler til 72 stk. SOS-kiosker, 134 stk. SA-skap og over 1000 stk. signalutrustninger som LED-skilt, kamera og bommer.