Nettpartner og NRC - Østfoldbanen

Prosjektet er en del av Bane NORs Intercity-utbygging, og omfatter en ny, 14 km lang parsell på Vestfoldbanen for planstrekningen Nykirke – Barkåker. Den nye banen kobles til eksisterende dobbeltspor ved Barkåker.

Prosjektet er delt i to hovedentrepriser, UNB01 – Underbygning (grunnarbeider) og UNB10 – Jernbaneteknikk. Det skal i tillegg bygges signalsystemet ERTMS på strekningen. Dette arbeidet utlyses som separat call off fra Siemens.

Arbeidene var opprinnelig planlagt å starte opp på sensommeren, men per nå er UNB01 forsinket, så NRC og Nettpartners leveranse vil starte anslagsvis oktober 2022. Anlegget skal ferdigstilles og være i operativ drift innen august 2025.

Nettpartner vil i dette prosjektet bygge et komplett KL- og AT-anlegg. I tillegg er det allerede gitt en tilleggsjobb, VO16, hvor det skal bygges tilkoblingspunktet til togparkering Tønsberg. Prosjektet vil ha en produksjon med ca 12-16 mann og 5 maskiner, hvor det også vil være noen perioder som er mer intensive. Prosjektleder fra Nettpartner Bane er Bjørn Botten.

Prosjektdirektør Magnus Wessel-Aas i NRC Group AS og Kjell Anders               Fosshaug divisjonsdirektør i Nettpartner Bane

Prosjektdirektør Magnus Wessel-Aas i NRC Group AS og Kjell Anders Fosshaug divisjonsdirektør i Nettpartner Bane