Sporsatsingen i Bane begynner å sette «spor»

 

Nettpartner Bane har som strategi å bli en totalleverandør innen alle JBT fag og vi har nå styrket vårt team med en meget erfaren Spor-ressurs.

Johan Litzen startet 1. januar 2021 som fagsjef for Spor i Nettpartner Bane. Han har mer enn 15 års erfaring fra jernbane og har arbeidet som faglig leder på store komplekse jernbaneprosjekter som Holmestrand – Nykirke, Farriseidet – Porsgrunn og EPC Oslo S.

Vi har i løpet av det siste året gjennomført Sporarbeider og bygger opp vår kompetanse og erfaring på en kontrollert måte. Nedenfor er litt om to prosjekter som vi er stolt av å være en del av. Her har Nettpartner hatt ansvaret innenfor Sporfaget.

«Sidespor Follum»: Bygging av komplett spor på 200 meter inklusive fundamentplan, trasè forberedt for sviller og skinner for Follum, Hønefoss.

«Bergen Verksted»: Komplett leveranse av flere mindre spor i forbindelse med Bergen Verksted inklusive ca. 750 meter med skinneprofil, 635 JBV 54 sviller, overgangskinner, sporveksler, ballast, justering og stabilisering.

I tillegg til anskaffelse av god erfaring ved gjennomførelse av prosjekter ble Bane i løpet av sommeren 2020 50% eier av Nordic Tamping Services AB (NTS AB) som har ervervet en Pakkmaskin (P&T 08-275 4/ZW). For mer informasjon klikk her. 

 

Som en oppsummering kan vi si Bane begynner å sette noen ”spor” innenfor Sporsegmentet. "Vi er godt igang med å høste erfaring fra Spor-segmentet og vi er klare for å ta på oss større utfordinger innenfor Spor i nærmeste fremtid", avslutter divisjondirektør Kjell Anders Fosshaug.