Vibeke Strømme - konstituert CEO Nettpartner

– Vi har staket ut en klar strategisk kurs fremover, der oppgaven er å bygge og drifte kritisk infrastruktur i samfunnet. Nettpartner er i dag Norges største elkraftentreprenør, og vi liker å omtale oss som «selskapet alle i bransjen ønsker å etterligne», sier styreleder Bård Mikkelsen. – Styret har besluttet å konstituere Vibeke Strømme som ny administrerende direktør i Nettpartner.

NATURLIG MED ET SKIFTE NÅ

– Jeg har hatt en utrolig fin reise i Nettpartner. Fra å være 50 er vi nå rundt 500 ansatte som står for en omsetning på vel 1,3 milliarder kroner og leverer positive resultater. Det er naturlig med et skifte av leder nå, sier avtroppende adm. dir. Arild Borgersen.

Borgersen har selv vært opptatt av å styrke ledelsen i en konkurranseutsatt næring, og også tiltrekke seg ny kompetanse i en omstillingenes tid. – Jeg har hatt en dialog med Vibeke Strømme, som etter min mening har riktig bakgrunn og erfaring til å ta Nettpartner inn i en ny fase, og er derfor veldig glad for at styret nå har valgt å konstituere henne som ny adm. direktør, sier Borgersen.

ET SELSKAP FOR FREMTIDEN

– Nettpartner satser stort på det grønne skiftet, med innovative løsninger for elektrisk infrastruktur til alt fra utslippsfrie byggeplasser, til industrien generelt og til ladestasjoner for bil, buss, båt og fly. Alt dette ligger mitt hjerte nær, sier Vibeke Strømme.

Strømme er sivilingeniør fra NTNU og har en MBA fra IMB Business School i Sveits. Hun har variert bakgrunn fra sentrale lederroller i selskaper som Kiwa Norge, Mesta, Viken Energinett og Hafslund, i tillegg til styreposisjoner i blant annet Otera, Revus Energy, Multiconsult og Goodtech.

Etter avtale med styret skjer lederskiftet fra og med månedsskiftet. Arild Borgersen vil i en periode fremover være tilgjengelig for oppgaver definert og avklart med den nye topplederen i Nettpartner.

Nettpartners historie begynte før tusenårsskiftet da en ny energilov trådte i kraft og konkurranse ble introdusert for aktører i energientreprenørbransjen i Norge for første gang. Den gang ble Fredrikstad Energimontasje skilt ut fra Fredrikstad Energi og etablert som eget aksjeselskap. I dag eies Nettpartner av Fredrikstad Energi (60 %) og Glitre (40 %). Nettpartner bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur for kraftforsyning og jernbane.


For nærmere informasjon, kontakt:

Styreleder Bård Mikkelsen, tlf: 911 85 825