Kontakt oss om byggestrøm

I ukene 28,29,30 og 31 har vi grunnet ferieavvikling liten tilgang på montører. Dvs at vi har liten beredskap når det gjelder oppsett og frakobling av byggestrøm.

Responstiden for behandling av bestillinger og avbestillinger vil også være svært begrenset i denne perioden.