Våre nøkkelpersoner

Konsernets ledergruppe

Anders Hauglie-Hanssen

Anders Hauglie-Hanssen

Adm.Direktør - CEO
Kjetil Nevstad

Kjetil Nevstad

Direktør Regionalnett og Utvikling
Sandra Kartal

Sandra Kartal

Direktør Distribusjon
Kjell Anders Fosshaug

Kjell Anders Fosshaug

Direktør Bane
Åsgeir Nord

Åsgeir Nord

Direktør Finans og økonomi - CFO
Per Åge Nymann

Per Åge Nymann

Direktør Marked
Marit Tømmerbakken

Marit Tømmerbakken

Direktør Organisasjon og HMS
Marius Dahlen Berge

Marius Dahlen Berge

Direktør Digitalisering og Utvikling

Stab

Arne-Fredrik Lund Pedersen

Arne-Fredrik Lund Pedersen

Innkjøp
Kjetil Haukebø

Kjetil Haukebø

HMS- og kvalitetsjef
Britt Edvardsen

Britt Edvardsen

Regnskapssjef
Geir Flæsen

Geir Flæsen

Logistikkansvarlig
Gunlaug Kristin Engen

Gunlaug Kristin Engen

HMS Ytre miljø rådgiver

Annen ledelse

Steinar Andresen

Steinar Andresen

Driftssjef
Hans Marius Uthuus

Hans Marius Uthuus

Prosjektsjef Øst
Martin Norsted

Martin Norsted

Segmentleder rammeavtaler
Geir Maldal

Geir Maldal

Avd. leder Rogaland
Roar Klo

Roar Klo

Avd. leder Troms
Kenneth Farkas

Kenneth Farkas

Avd. leder Møre & Romsdal
Andreas Bruflodt

Andreas Bruflodt

Avd. leder Kraftlinje
Espen Wahl

Espen Wahl

Salgssjef Distribusjonsnett
Oddvar Gjertsen

Oddvar Gjertsen

Salgsleder Kraftlinje
Jon Roti

Jon Roti

Salgsleder Bane
Tor Haakon Totland

Tor Haakon Totland

Salgsleder Rogaland
Terje Jonassen

Terje Jonassen

Belysning
Øyvind Lundring

Øyvind Lundring

Fiber
Magne Brattegard

Magne Brattegard

Signal
Morty Kajda

Morty Kajda

Kontaktledning
Kenneth Farkas

Kenneth Farkas

Industri, maritim og offshore
Øyvind Solberg

Øyvind Solberg

Logistikksjef
Geir Flæsen

Geir Flæsen

Utleie maskiner og utstyr
Leif Nøsterud

Leif Nøsterud

Stasjon/Kraftkabel
Kenneth Nordahl-Pedersen

Kenneth Nordahl-Pedersen

Ressursansvarlig Bane

Byggestrøm / Prov. strøm

Svein Liebig-Larsen

Svein Liebig-Larsen

Byggestrøm
Roger Karlsen

Roger Karlsen

Driftsleder