Våre nøkkelpersoner

Ledelsen

Vibeke Strømme

Vibeke Strømme

Adm.Direktør 47400525
Åsgeir Nord

Åsgeir Nord

CFO 95734985
Per Åge Nymann

Per Åge Nymann

Markedsdirektør 92841131
Per Bjørn Hokstad

Per Bjørn Hokstad

Divisjonsdirektør Regionalnett & Utvikling (konstituert) 90883566
Arne Johan Grimsrud

Arne Johan Grimsrud

Divisjonsdirektør Distribusjon 90984824
Kjell Anders Fosshaug

Kjell Anders Fosshaug

Divisjonsdirektør Bane 90046630

Stab

Håkon Rubach-Skar

Håkon Rubach-Skar

Leder Innkjøp 95447570
Kjetil Haukebø

Kjetil Haukebø

HMS- og kvalitetsjef 41488661
Britt Edvardsen

Britt Edvardsen

Regnskapssjef 99211111
Hanne Kvernmo

Hanne Kvernmo

HR-Direktør 91827477
Gert Sindre Reitan Berg

Gert Sindre Reitan Berg

Logistikksjef 95763900
Anette Solhjell Johansen

Anette Solhjell Johansen

Rekruttering 93020339
Gunlaug Kristin Engen

Gunlaug Kristin Engen

HMS Ytre miljø rådgiver 41935044

Avdelingsledere / Salgsledere

Steinar Andresen

Steinar Andresen

Avd. leder Viken Øst 48081463
Anders Dahlgren

Anders Dahlgren

Avd. leder Kraftlinje 91154426
Reidar Skjersåker

Reidar Skjersåker

Avd. leder Viken Vest 90915643
Hans Marius Uthuus

Hans Marius Uthuus

Avd. leder Viken Nord 91748997
Geir Maldal

Geir Maldal

Avd. leder Rogaland 48081548
Tom Josefsen

Tom Josefsen

Avd. leder Troms 99486389
Johnny Braathen

Johnny Braathen

Avd. leder Oslo 95700800
Ole Jonny Smestad

Ole Jonny Smestad

Avd. leder Bane 95216304
Kenneth Farkas

Kenneth Farkas

Avd. Møre & Romsdal 91914995
Arild Kvame

Arild Kvame

Salgsleder Viken Øst 48081513
Espen Wahl

Espen Wahl

Salgsleder Viken Øst 40535853
Oddvar Gjertsen

Oddvar Gjertsen

Salgsleder Kraftlinje 48081562
Jon Roti

Jon Roti

Salgsleder Bane 95173119
Tor Haakon Totland

Tor Haakon Totland

Salgsleder Rogaland 99746093
Roger Karlsen

Roger Karlsen

Salgsleder Oslo 95126049
Gunder Reehaug

Gunder Reehaug

Salgsleder Viken Nord 97055226

Fagledere

Anders Dahlgren

Anders Dahlgren

Kraftlinje 91154426
Per Åge Nymann

Per Åge Nymann

Det grønne skiftet 92841131
Terje Jonassen

Terje Jonassen

Belysning 48081512
Hans Kristian Moe

Hans Kristian Moe

Vakt og beredskap 99211127
Geir Flæsen

Geir Flæsen

Fiber 90930305
Magne Brattegard

Magne Brattegard

Signal 91659113
Morty Kajda

Morty Kajda

Kontaktledning 97767915
Per Bjørn Hokstad

Per Bjørn Hokstad

Industri 90883566
Hans Marius Uthuus

Hans Marius Uthuus

Distribusjonsnett prosjekter 91748997
Johan Litzen

Johan Litzen

Spor 97776249
Johnny Braathen

Johnny Braathen

Byggestrøm 95700800
Gert Sindre Reitan Berg

Gert Sindre Reitan Berg

Utleie maskiner og utstyr 95763900
Martin Norsted

Martin Norsted

Distribusjonsnett rammeavtaler 41808029
Leif Nøsterud

Leif Nøsterud

Stasjon/Kraftkabel 90571636

Byggestrøm

Ann-Kirsti Libjå

Ann-Kirsti Libjå

Viken Nord - Elvia & Glitre 48240192
Hilde Siewers

Hilde Siewers

Viken Vest - Glitre & Vestfold og Telemark - Lede 94892424
Anette Larsen

Anette Larsen

Viken Øst og Oslo - Norgesnett og Elvia 41310283