Våre nøkkelpersoner

Selskapets ledergruppe

Vibeke Strømme

Vibeke Strømme

Adm.Direktør 47400525
Åsgeir Nord

Åsgeir Nord

CFO 95734985
Per Åge Nymann

Per Åge Nymann

Markedsdirektør 92841131
Marit Tømmerbakken

Marit Tømmerbakken

HR Direktør 90847278
Marius Dahlen Berge

Marius Dahlen Berge

Direktør Digitalisering og Utvikling 93894993
Kjetil Nevstad

Kjetil Nevstad

Divisjonsdirektør Regionalnett & Utvikling 47678940
Sandra Kartal

Sandra Kartal

Divisjonsdirektør Distribusjonsnett 97789907
Kjell Anders Fosshaug

Kjell Anders Fosshaug

Divisjonsdirektør Bane 90046630

Stab

Hanne Schander Lauritzen

Hanne Schander Lauritzen

Innkjøp 98064111
Kjetil Haukebø

Kjetil Haukebø

HMS- og kvalitetsjef 41488661
Britt Edvardsen

Britt Edvardsen

Regnskapssjef 99211111
Gert Sindre Reitan Berg

Gert Sindre Reitan Berg

Logistikksjef 95763900
Gunlaug Kristin Engen

Gunlaug Kristin Engen

HMS Ytre miljø rådgiver 41935044

Annen ledelse

Steinar Andresen

Steinar Andresen

Leder Driftsenter 48081463
Reidar Skjersåker

Reidar Skjersåker

Segmentleder regionalnett service 90915643
Hans Marius Uthuus

Hans Marius Uthuus

Segmentleder distribusjonsnett prosjekter 91748997
Martin Norsted

Martin Norsted

Segmentleder rammeavtaler 41808029
Geir Maldal

Geir Maldal

Avd. leder Rogaland 48081548
Roar Klo

Roar Klo

Avd. leder Troms 97043521
Kenneth Farkas

Kenneth Farkas

Avd. Møre & Romsdal 91914995
Espen Wahl

Espen Wahl

Salgsleder Distribusjonsnett 40535853
Oddvar Gjertsen

Oddvar Gjertsen

Salgsleder Kraftlinje 48081562
Jon Roti

Jon Roti

Salgsleder Bane 95173119
Tor Haakon Totland

Tor Haakon Totland

Salgsleder Rogaland 99746093
Tom Josefsen

Tom Josefsen

Salgsleder Troms 97600138
Terje Jonassen

Terje Jonassen

Belysning 48081512
Geir Flæsen

Geir Flæsen

Fiber 90930305
Magne Brattegard

Magne Brattegard

Signal 91659113
Morty Kajda

Morty Kajda

Kontaktledning 97767915
Per Bjørn Hokstad

Per Bjørn Hokstad

Industri og Det grønne skiftet 90883566
Øyvind Solberg

Øyvind Solberg

Leder lager og logistikk 91848255
Gert Sindre Reitan Berg

Gert Sindre Reitan Berg

Utleie maskiner og utstyr 95763900
Leif Nøsterud

Leif Nøsterud

Stasjon/Kraftkabel 90571636
Kenneth Nordahl-Pedersen

Kenneth Nordahl-Pedersen

Ressursansvarlig Bane 95157201

Byggestrøm / Prov. strøm

Svein Liebig-Larsen

Svein Liebig-Larsen

Viken Øst og Oslo - Norgesnett og Elvia 90013818
Hilde Siewers

Hilde Siewers

Viken Vest - Glitre & Vestfold og Telemark - Lede 94892424
Øyvind Eriksrud

Øyvind Eriksrud

Driftsleder/Utslippsfrie byggeplasser 99211199