Selskapsledelse

Anders Hauglie-Hanssen

Administrerende direktør / CEO

Anders Hauglie-Hanssen er administrerende direktør i Nettpartner. Hauglie-Hanssen har lang ledererfaring med solid bransjekunnskap, blant annet som administrerende direktør i Eltel Sønnico og senere Eltel Networks. Han er ingeniør, og har økonomi- utdanning fra BI og fra IMD, Lausanne Sveits, med MBA i internasjonal ledelse.

Kjetil Nevstad

Direktør Regionalnett og Utvikling / VP Regional Grid & Development

Kjetil Nevstad startet som leder for divisjon Regionalnett og Utvikling i november 2022. Nevstad kommer fra stilling som divisjonsdirektør i Baneservice. Han har lang og bred ledererfaring fra selskaper innen kraft, entreprenør og infrastruktur i Norge og internasjonalt. Nevstad er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Agder.

Sandra Kartal

Direktør Distribusjon / VP Distribution

Sandra startet i Nettpartner i mai 2023, og kommer fra stillingen som driftsdirektør i Vy Buss, Norges største transportkonsern. Tidligere jobbet hun som kvalitetsdirektør i Nettbuss i flere år. Sandras faglige bakgrunn ligger i strategi- og anbudsarbeid, operativ driftsledelse og medarbeiderutvikling, digitalisering og med det endrings- og forbedringsprosesser. Hun har bred erfaring fra både stategisk og operativ ledelse, prosjektledelse og organisasjonsutvikling. Hun har sin utdanning fra Universitet i Bergen og Handelshøyskolen BI.

Kjell Anders Fosshaug

Direktør Bane / VP Rail Infrastructure

Kjell Anders Fosshaug, CPO i Nettpartner siden 2016, og fra januar 2020 i nåværende stilling. Han har mer enn 20 års ledererfaring, inklusive 15 år som CPO i selskaper som ABB, Aibel og EVRY. Fosshaug er utdannet i USA, og har en Master of International Management og videreutdannelse fra Harvard Business School.

Steinar Jørgensen

Direktør Finans og økonomi / CFO

Steinar Jørgensen er fra juni 2024 interim CFO i Nettpartner. Jørgensen har lang erfaring som leder i økonomi- og finansfunksjoner, og kommer fra Skala AS hvor han var CFO i seks år. Han har tidligere arbeidet i selskaper med prosjektrelaterte tekniske miljøer, blant annet Kværner og Peab, samt i flere oljeserviceselskaper, deriblant Sevan Drilling. Han er utdannet ingeniør fra Bergen Ingeniørhøgskole og siviløkonom fra NHH.

Per Åge Nymann

Direktør Marked / VP Market

Per Åge Nymann har vært markedsdirektør i Nettpartner siden 2011.  Han har over 35 års bransjeerfaring, inklusive 20 års ledererfaring. Nymann er Ingeniørutdannet med tillegg innen økonomi.

Marit Tømmerbakken

Direktør Organisasjon og HMS/K / VP Organisation & HSE

Marit. H. Tømmerbakken har vært ansatt siden februar 2023, og kom fra stilling som HR Business partner i Sweco Norge. Hun har erfaring fra flere norske og internasjonale selskaper, og har en Bachelor i økonomi og Master i organisasjon og ledelse fra Handelshøyskolen BI.

Marius Dahlen Berge

Direktør Digitalisering og Utvikling / VP Digitalisation & Business Development

Marius har vært ansatt siden mars 2023, og kom fra stillingen som leder for strategi og forretningsutvikling i LINK Arkitektur. Han jobbet tidligere i Multiconsult og har en bred ledererfaring fra ulike roller i BAE bransjen. Han har også vært konsulent i Hartmark Consulting. Han bringer med seg verdifull kompetanse og erfaring innen områder som strategi, forretningsutvikling, Digitalisering, M&A, prosessforbedring og strategisk salg. Berge er utdannet Siviløkonom fra NHH og har en bachelor i samfunnsøkonomi fra UiO.