Selskapsledelse

Vibeke Strømme

Administrerende direktør

Vibeke Strømme startet som administrerende direktør for Nettpartner i mai 2022. Strømme har tidligere vært administrerende direktør i Kiwa Norge, og konserndirektør i Mesta, Hafslund og Viken Energinett. Hun har også vært konsulent, og har hatt en rekke styreverv. Strømme har bred industriell erfaring og dyp kompetanse innen strategi, forretningsutvikling og forbedringsarbeid. Strømme er sivilingeniør fra NTNU og har en MBA fra IMD i Sveits.

Vibeke Strømme lys bluse

Åsgeir Nord

CFO

Åsgeir Nord har vært CFO i Nettpartner siden 2013 og jobber innen områder som finansiell selskapsstyring, finansiering, M&A, strategiutvikling, IKT, Innkjøp og gjennomføring av forbedringsprosjekter. Tidligere jobber inkluderer ledende operative stillinger, investeringsansvarlig innen private equity og ledelsesrådgivning. Nord er sivilingeniør fra NTH/NTNU.

Åsgeir Nord

Per Åge Nymann

Markedsdirektør

Per Åge Nymann har vært markedsdirektør i Nettpartner siden 2011.  Han har over 35 års bransjeerfaring, inklusive 20 års ledererfaring. Nymann er Ingeniørutdannet med tillegg innen økonomi.

Per Åge Nymann

Marit Tømmerbakken

HR direktør

Marit. H. Tømmerbakken har vært ansatt siden februar 2023, og kom fra stilling som HR Business partner i Sweco Norge. Hun har ledererfaring fra flere norske og internasjonale selskaper, og er utdannet innen økonomi, markedskommunikasjon og HR med en Master of Management fra Handelshøyskolen BI.

Marit Tømmerbakken

Marius Dahlen Berge

Direktør Digitalisering og Utvikling

Marius har vært ansatt siden mars 2023, og kom fra stillingen som leder for strategi og forretningsutvikling i LINK Arkitektur. Han jobbet tidligere i Multiconsult og har en bred ledererfaring fra ulike roller i BAE bransjen. Han har også vært konsulent i Hartmark Consulting. Han bringer med seg verdifull kompetanse og erfaring innen områder som strategi, forretningsutvikling, Digitalisering, M&A, prosessforbedring og strategisk salg. Berge er utdannet Siviløkonom fra NHH og har en bachelor i samfunnsøkonomi fra UiO.

Marius Dahlen Berge

Kjetil Nevstad

Divisjonsdirektør Regionalnett og Utvikling

Kjetil Nevstad startet som leder for divisjon Regionalnett og Utvikling i november 2022. Nevstad kommer fra stilling som divisjonsdirektør i Baneservice. Han har lang og bred ledererfaring fra selskaper innen kraft, entreprenør og infrastruktur i Norge og internasjonalt. Nevstad er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Agder.

Kjetil Nevsdal

Sandra Kartal

Divisjonsdirektør Distribusjonsnett

Sandra startet i Nettpartner i mai 2023, og kommer fra stillingen som driftsdirektør i Vy Buss, Norges største transportkonsern. Tidligere jobbet hun som kvalitetsdirektør i Nettbuss i flere år. Sandras faglige bakgrunn ligger i strategi- og anbudsarbeid, operativ driftsledelse og medarbeiderutvikling, digitalisering og med det endrings- og forbedringsprosesser. Hun har bred erfaring fra både stategisk og operativ ledelse, prosjektledelse og organisasjonsutvikling. Hun har sin utdanning fra Universitet i Bergen og Handelshøyskolen BI.

Sandra Kartal

Kjell Anders Fosshaug

Divisjonsdirektør Bane

Kjell Anders Fosshaug, CPO i Nettpartner siden 2016, og fra januar 2020 i nåværende stilling. Han har mer enn 20 års ledererfaring, inklusive 15 år som CPO i selskaper som ABB, Aibel og EVRY. Fosshaug er utdannet i USA, og har en Master of International Management og videreutdannelse fra Harvard Business School .

Kjell Anders Fosshaug