Gå til innholdet

Lukk

Bård Mikkelsen

Styreleder

Bård Mikkelsen er og har vært styreleder for flere selskaper, har vært i styret i E.ON AG og har omfattende erfaring som tidligere CEO for Statkraft, Ulstein Group og Widerøe. Mikkelsen har forsvarsutdanning fra Krigsskolen, er økonom fra BI og har videreutdanning fra INSEAD.

Kerstin Kleyne Braaten

Styremedlem

Kleyne Braaten er senior VP Deck machinery i Kongsberg Maritime. Braaten har omfattende ledererfaring nasjonalt og internasjonalt innen olje & gass og maritim industri. Braaten er sivilingeniør fra NTNU.

Stein Dale

Styremedlem

Stein Dale er og har vært styreleder/medlem i en rekke selskaper både nasjonalt og internasjonalt og er partner i Infima. Dale har tidligere erfaring som CEO for E.ON International Energy og Multiconsult og som CFO for Statkraft. Han er økonom fra BI og har videreutdanning fra IMD og Harvard.

Eilert Henriksen

Styremedlem

Eilert Henriksen har lang erfaring fra å ha ledet nettvirksomheten til Fredrikstad Energi, senest i rollen som CEO for Norgesnett, og har styreerfaring fra energibransjen. Henriksen er ingeniør fra NTH og økonom fra BI.

Håkon Levy

Styremedlem

Håkon Levy er finanssjef i Glitre Energi, og har hatt flere styreverv og har tidligere erfaring som analytiker i DNB og Fondsfinans. Levy er siviløkonom fra BI og autorisert finansanalytiker fra NHH/NFF.

Per Olav Stokke

Styremedlem (ansattrep.)

Per Olav Stokke er ansatt i Nettpartner AS, og er hovedtillitsvalgt for EL & IT. Stokke er utdannet energimontør.

Knut Røed

Styremedlem (ansattrep.)

Knut Røed er prosjektleder, samt Faglig Ansvarlig, for Avdeling Linje i Divisjon Prosjekt og utvikling. Han har fagbrev som Energimontør med tilleggsutdannelse på Teknisk Fagskole. Medlem av NITO.

Stig Andrè Vestli

Styremedlem (ansattrep.)

Stig Vestli er ansatt i Nettpartner, Divisjon Drift, avdeling Oslo. Han er utdannet energimontør. Har tidligere jobbet som anleggsleder i PA Entreprenør AS. Vestli har vært hovedverneombud og verneombud i flere år. Han er tillitsvalgt for avdeling Oslo, har jobbet som montørleder i avdelingen. Vestli arbeider fast med vakt og beredskap i Oslo.

Levert av: CoreTrek | Publiseringsverktøy: Dynamicweb