Styret

Jan Engelberg

Styreleder

Jan Engelberg er leder for solkraft i Å Energi. Han har lang leder- og styreerfaring fra entreprenørbransjen gjennom Å Energis tidligere eierskap i Otera, samt industribakgrunn som tidligere leder for Kitrons virksomheter i Norge. Engelberg er siviløkonom fra BI.

 

Jan Engelberg

Torstein Melhus

Styremedlem

Torstein Melhus arbeider med forretningsutvikling i Å Energi innenfor områdene hydrogen/ammoniakk, bakkemontert sol og fjernvarme. Han har lang industriledererfaring fra EB/ABB, Nera og Kitron før 15 år i Å Energi, hvor han har god erfaring fra entreprenør som styreleder i Otera Infra og styremedlem i andre entreprenørvirksomheter i Å Energi. Melhus har utdannelse som maskiningeniør og siv.økonomi logistikk.

TM Formell 1

Mona Askmann

Styremedlem

Mona Askmann er administrerende direktør i Fredrikstad Energi og har lang leder- og styreerfaring fra energi og IT bransjen. Askmann er sivilingeniør fra NTH og økonomi fra London School og Foreign Trade.

 

 
 

Mona Askmann

Per Olav Stokke

Styremedlem (ansattrep.)

Per Olav Stokke er ansatt i Nettpartner AS, og er hovedtillitsvalgt for EL & IT. Stokke er utdannet energimontør.

 

 
 

Per Olav Stokke

Knut Røed

Styremedlem (ansattrep.)

Knut Røed er prosjektleder, samt Faglig Ansvarlig, for Avdeling Linje i Divisjon Regionalnett og Utvikling. Han har fagbrev som Energimontør med tilleggsutdannelse på Teknisk Fagskole. Medlem av NITO.

 

 
 

knut røed

Ole Fredrik S. Hansen

Styremedlem (ansattrep.)

Ole Fredrik S. Hansen startet som energimontør i Fredrikstad Energiverk i 1987, og med 36 års ansiennitet er han ansatt i Nettpartner, Divisjon Distribusjonsnett, avdeling Viken Øst. Hansen har hatt diverse tillitsverv i El og IT siden 1992.

 

 
 

477 Ole Fredrik Sundby Hansen