Styret

Bård Mikkelsen 

Styreleder

Bård Mikkelsen er og har vært styreleder for flere selskaper, har vært i styret i E.ON AG og har omfattende erfaring som tidligere CEO for Statkraft, Ulstein Group og Widerøe. Mikkelsen har forsvarsutdanning fra Krigsskolen, er økonom fra BI og har videreutdanning fra INSEAD.

Bård (1)

Kerstin Kleyne Braaten

Styremedlem

Kleyne Braaten er senior VP Deck machinery i Kongsberg Maritime. Braaten har omfattende ledererfaring nasjonalt og internasjonalt innen olje & gass og maritim industri. Braaten er sivilingeniør fra NTNU.

Kjerstin-Kleyne-Braaten1

Stein Dale

Styremedlem

Stein Dale er og har vært styreleder/medlem i en rekke selskaper både nasjonalt og internasjonalt og er partner i Infima. Dale har tidligere erfaring som CEO for E.ON International Energy og Multiconsult og som CFO for Statkraft. Han er økonom fra BI og har videreutdanning fra IMD og Harvard.

Stein1

Mona Askmann

Styremedlem

Mona Askmann er administrerende direktør i Fredrikstad Energi og har lang leder- og styreerfaring fra energi og IT bransjen. Askmann er sivilingeniør fra NTH og økonomi fra London School og Foreign Trade.

 

 
 

Mona sort.hvit..

Håkon Levy

Styremedlem

Håkon Levy er finanssjef i Glitre Energi, og har hatt flere styreverv og har tidligere erfaring som analytiker i DNB og Fondsfinans. Levy er siviløkonom fra BI og autorisert finansanalytiker fra NHH/NFF.

 

 
 

Håkon-Levy1

Per Olav Stokke

Styremedlem (ansattrep.)

Per Olav Stokke er ansatt i Nettpartner AS, og er hovedtillitsvalgt for EL & IT. Stokke er utdannet energimontør.

 

 
 

Per Olav Stokke

Knut Røed

Styremedlem (ansattrep.)

Knut Røed er prosjektleder, samt Faglig Ansvarlig, for Avdeling Linje i Divisjon Regionalnett og Utvikling. Han har fagbrev som Energimontør med tilleggsutdannelse på Teknisk Fagskole. Medlem av NITO.

 

 
 

knut røed

Ole Fredrik S. Hansen

Styremedlem (ansattrep.)

Ole Fredrik S. Hansen startet som energimontør i Fredrikstad Energiverk i 1987, og med 36 års ansiennitet er han ansatt i Nettpartner, Divisjon Distribusjonsnett, avdeling Viken Øst. Hansen har hatt diverse tillitsverv i El og IT siden 1992.

 

 
 

477 Ole Fredrik Sundby Hansen