Gå til innholdet

Lukk

Kontaktledning

Nettpartner har godkjenning fra DSB til å ”forestå utføring og vedlikehold, herunder reparasjon av elektriske anlegg innenfor følgende faglige virkeområder: elektriske anlegg knyttet til jernbane- og sporveisdrift”.

Vi har lang erfaring med arbeider på gamle og nye KL anlegg både på stasjonsområder og fri linje over hele landet. For eksempel Tabell 54, System 35, System 35 MS, System 20 (A, B og C), System 25 og AT-system. Vi prosjekterer, bygger og vedlikeholder kontaktledningsanlegg, inkludert master, åk og alle andre KL relaterte objekter.

Nettpartner bygger, drifter og vedlikeholder mange ulike typer el- og signalanlegg for skinnegående materiell som jernbane, sporvei og trikk. Vi har alle relevante godkjenninger, og kan levere komplette anlegg.

Nettpartner er autorisert elektroinstallatør, og kan levere:

 • Adgangskontroll
 • Logiske styringer til fleste formål innenfor samferdsel og det offentlige rom
 • Belysningsanlegg
 • Høyspenningsanlegg for kraftforsyning
 • Signalanlegg
 • Vi er også godkjent teleinstallatør, og kan levere:
 • Komplette løsninger for kommunikasjon
 • Ruteopplysning og høyttaleranlegg
 • Videoovervåking på holdeplasser og plattformer


Andre ting som bør nevnes om Nettpartner i forbindelse med jernbane og sporvei:

 • Vi har kompetanse på 16 2/3 hertz innmatingssystemer, og har utført arbeider på alle typer av Jernbaneverkets forsyningsstasjoner.
 • Vi har spesiell kompetanse på overspenningsavledere og rullende faseomformere
 • Vi har egne sikkerhetsklarerte montører for arbeid på Jernbaneverket og andre eiere av samferdselsanlegg
 • Vi er prekvalifisert gjennom Achilles/TransQ for arbeider på jernbaneanlegg, herunder kontaktledning og utvidete forsyningsanlegg med bryteranlegg.

For mer informasjon eller tilbud, ta kontakt med Prosjektdirektør Jon Roti.

Ta kontakt med oss

Levert av: CoreTrek | Publiseringsverktøy: Dynamicweb