Kontaktledning

Kontaktledning

Et av landets største KL-miljøer

Nettpartner er totalentreprenør innen alle jernbanetekniske fag, med en kraftig oppjustert maskinpark for oppdrag innen både kontaktledning, spor og signal.

Som Norges største elkraftentreprenør har vi også et av landets største KL-miljøer.

Les artikkel på Nettpartnerbloggen: Slik ble Nettpartner totalleverandør innen jernbanetekniske fag

Godkjent av DSB

Nettpartner bygger, drifter og vedlikeholder mange ulike typer el- og signalanlegg for skinnegående materiell som jernbane, sporvei og trikk. Vi har alle relevante godkjenninger, og kan levere komplette anlegg.

Nettpartner har godkjenning fra DSB til å ”forestå utføring og vedlikehold, herunder reparasjon av elektriske anlegg innenfor følgende faglige virkeområder: elektriske anlegg knyttet til jernbane- og sporveisdrift”.

Vi har lang erfaring med arbeider på gamle og nye KL-anlegg, både på stasjonsområder og fri linje over hele landet. For eksempel Tabell 54, System 35, System 35 MS, System 20 (A, B og C), System 25 og AT-system. Vi prosjekterer, bygger og vedlikeholder kontaktledningsanlegg, inkludert master, åk og alle andre KL-relaterte objekter.

Nettpartner er autorisert elektroinstallatør og leverer kontaktlinje-tjenester innen:

 • Adgangskontroll
 • Logiske styringer til fleste formål innenfor samferdsel og det offentlige rom
 • Belysningsanlegg
 • Høyspenningsanlegg for kraftforsyning
 • Signalanlegg
Vi er også godkjent teleinstallatør, og kan levere:
 • Komplette løsninger for kommunikasjon
 • Ruteopplysning og høyttaleranlegg
 • Videoovervåking på holdeplasser og plattformer

Andre ting som bør nevnes om Nettpartner i forbindelse med jernbane og sporvei:

 • Vi har kompetanse på 16 2/3 hertz innmatingssystemer, og har utført arbeider på alle typer av Jernbaneverkets forsyningsstasjoner.
 • Vi har spesiell kompetanse på overspenningsavledere og rullende faseomformere
 • Vi har egne sikkerhetsklarerte montører for arbeid på Jernbaneverket og andre eiere av samferdselsanlegg
 • Vi er prekvalifisert gjennom Achilles/TransQ for arbeider på jernbaneanlegg, herunder kontaktledning og utvidete forsyningsanlegg med bryteranlegg.

Ta kontakt for mer informasjon eller tilbud.