Signal

Nettpartner Bane - ERTMS SIGANLFAG (5)

Nytt signalsystem på jernbanen – ERTMS

Sammen med Siemens Mobility AS skal Nettpartner bygge det nye digitale signalsystemet ERTMS. Vår kontrakt på montasje av det nye signalsystemet strekker seg over mer enn 10 år, og våre signalmontører har oppdatert og unik kompetanse på fremtidens sikringsanlegg.

Siemens Mobility ble tildelt den enorme kontrakten fra Bane NOR for «trackside installations» i 2018, som skal leveres ferdig i 2034, og er ansvarlig for de tekniske løsningene, utvikling av komponenter og materielleveranse.

Infografik_norway_railway_B_1200x600_ip4 NOR

Viktig forsprang innen signalfagmiljøet

Vår signalenhet er bygget opp rundt ERTMS-prosjektet, men våre signalmontører har alle bred erfaring og har selvsagt kompetanse på eksisterende signalanlegg. Vi utfører små og store signaljobber over hele landet – på egne prosjekter, rene signalprosjekter, eller som underleverandør for andre aktører.

I tillegg gir det Nettpartner divisjon bane en unik mulighet til å bygge et sterkt signalfaglig kompetansemiljø, som ikke minst kommer til å ha den kompetansen som fremtidens fagplan for signalmontørfaget jo kommer til å bli basert på.

Som fagmiljø innen signalanlegg gir dette oss et viktig forsprang og kompetanse som også har verdi for fremtidige signalprosjekter innen bane og spor. Har du spørsmål om vårt arbeid innen signalfag og installasjoner i og ved spor? Ta kontakt med oss her!