Gå til innholdet

Lukk

AUS - Arbeid under spenning

Høy AUS-kompetanse i Nettpartner

Nettpartner har opparbeidet seg Norges bredeste kompetanse innen AUS – arbeid under spenning, og leverer de fleste tjenester innen AUS-arbeid på distribusjonsnett og sentral- og regionalnett. Ved å benytte AUS som arbeidsform og metode bidrar vi i Nettpartner til store besparelser for kundene våre som har høyt fokus på KILE-kostnader og løsninger for å unngå kostbare strømbrudd.

Vi benytter anerkjente arbeidsmetoder som isolerstangmetoden, hanskemetoden og barhåndsmetoden, alt etter hvilket spenningsnivå vi jobber på.

 • Isolerstangmetoden er anvendelig for alle spenningsnivåer
 • Hanskemetoden er anvendelig opp til 36 kV
 • Barhåndsmetoden er mest anvendelig for høyere spenning

Barhåndsmetoden for AUS

Barhåndsmetoden utføres med spesialdrakt hvor montøren tar rett på strømførende ledninger. Per i dag er det kun en håndfull mennesker i hele Norge som har kompetanse til barhåndsmetoden.

Oppdrag innen AUS-arbeid

Nettpartner benytter moderne metoder, verktøy og utstyr til å utføre alle typer AUS-oppdrag på de fleste anlegg uansett terreng, beliggenhet og tilgjengelighet – over hele landet. På distribusjonsnett (opp til 36 kV) benytter vi oss av isolerstang og hanskemetoden.

I og med at vi har bred kompetanse på alle spenningsnivåer, kan vi påta oss alt av AUS-oppdrag. Flere og flere av våre kunder benytter AUS til å utføre nødvendige reparasjoner og vedlikehold på bestående anlegg, og diverse montering, til- og frakobling på nye anlegg.

Nettpartner leverer AUS-tjenester på:

 • Luftledninger 0,23-420 kV
 • Stasjonsanlegg 0,23-145 kV
 • Revisjon, movering og vedlikehold av brytere
 • Tørr- og våtrengjøring
 • Andre oppdrag på forespørsel

Ved behov kan vi også levere komplette høyspenningsanlegg:

 • Planlegging, prosjektering og beregninger
 • Gjennomføring/installasjon/ montering/demontering og opprydding
   

Ta kontakt med oss

Levert av: CoreTrek | Publiseringsverktøy: Dynamicweb