Utbygging og oppgradering

bilde 316

Nettpartner leverer komplette anlegg for distribusjon av høyspent og lavspent strøm innen alle spenningsnivåer. Vi dekker alle fagområder innen energimontasje, herunder:

 • Linje/kraftledninger
 • Kabel, jord og luft
 • Sjøkabel
 • Nettstasjoner
 • Trafostasjoner
 • Målermontasje og AMS (Avansert Måle System)

Nettpartner kan også levere komplette prosjekter, inklusiv:

 • Planlegging, prosjektering og beregninger
 • Byggesøknader/godkjenninger
 • Gjennomføring/installasjon/montering
 • AUS (Arbeid under spenning)
 • Måling, testing og dokumentasjon
 • Prosjektledelse

Våre prosjekter innen utbygging og oppgradering