Gå til innholdet

Lukk

Vakt og beredskap

Med et betydelig antall montører er Nettpartner en viktig leverandør av vakt-og beredskapstjenester. Denne tjenesten leveres både etter et "grønn-prikk-system" og system med "faste vakter". I noen tilfeller tilpasser vi montørenes arbeidstid-/turnusordninger til det beste for den enkelte kunde. 

Feilsøking og feilretting

Feil ha varierende grad av kompleksitet. I noen tilfeller kreves svært spesialisert kompetanse og utstyr for å lokalisere en feil raskt og presist. Hvis man ikke lokaliserer feilen godt nok kan det bety:

  • Unødvendige/store feilrettingskostnader til graving etc.
  • Misfornøyde forbrukere som følge av strømstans og/eller dyre provisoriske løsninger
  • Økte KILE-kostnader

Nettpartner har høy kompetanse og nødvendig spesialutstyr innen:

  • Kabelfeilsøking
  • Jordfeilsøking
  • Termografering

Vi kan derfor bistå våre oppdragsgivere på en god måte.

Ta kontakt med oss

  

 

Levert av: CoreTrek | Publiseringsverktøy: Dynamicweb