Vakt og beredskap

Vakt og beredskap på strømnettet - Nettpartner

Vakt og beredskap for nettselskaper, industri og entreprenører

Med et betydelig antall montører er Nettpartner en viktig leverandør av vakt-og beredskapstjenester. Denne tjenesten leveres både etter et "grønn-prikk-system" og faste vakter. I noen tilfeller tilpasser vi montørenes arbeidstid-/turnusordninger til det beste for den enkelte kunde.

Les artikkel på Nettpartnerbloggen: Hva bør inngå i en avtale om vakt og beredskap?

Oppdrag innen vakt og beredskap

Nettpartner leverer vakt og beredskap for flere nettselskaper, industribedrifter og entreprenører. Våre ansatte kan rykke ut på kort varsel for å redusere nedetid. Vi har lang og bred erfaring, og bidrar gjerne med konsultasjon og konseptutvikling for å forebygge feil og nedetid.

Industribedrifter med eget høyspentanlegg blir forsynt av nettselskap. Som Norges største elkraftentreprenør har vi i Nettpartner aktivt beredskap mot tilstøtende netteier i flere forsyningsområder. Derfor har vi ofte adgang til å sjekke om feil på strømanlegget stammer fra det private anlegget eller feil i nettet. Vi har også rettighet til å utføre koblinger i tilstøtende netteiers nett.

Les artikkel på Nettpartnerbloggen: Industribedrift? Reduser nedetid ved feil på høyspent forsyningsanlegg

Feilsøking og feilretting

Feil på strømnettet og høyspentanlegg kan ha varierende grad av kompleksitet. I noen tilfeller kreves svært spesialisert kompetanse og utstyr for å lokalisere en feil raskt og presist. Hvis man ikke raskt og korrekt lokaliserer feilen kan det føre til:

  • Unødvendige og ofte store feilrettingskostnader til graving etc.
  • Misfornøyde forbrukere som følge av strømstans for nettselskap
  • Produksjonsstans og kostbar nedetid for industrien
  • Økte KILE-kostnader for nettselskap
  • Dyre provisoriske løsninger

Nettpartner har høy kompetanse og nødvendig spesialutstyr innen:

  • Kabelfeilsøking
  • Jordfeilsøking
  • Termografering

Vi kan derfor bistå våre oppdragsgivere med konsultasjon og konseptutvikling for å forebygge feil og nedetid.