Ladestasjoner for veitransport

transport lastebil lade grønt skifte

Høyspente og lavspente ladeløsninger

Nettpartner har akkumulert bred kompetanse og erfaring innen utbygging av ladestasjoner og ladeanlegg, og jobber fremtidsrettet med høyspentløsninger for lading av stortransport, enten det gjelder ladeanlegg for:

 • Elbiler
 • Elbusser
 • Ellastebiler

Noen av fordelene ved å samarbeide med Nettpartner for utarbeidelse av ladeanlegg:

 • Gode referanser innen lading.
 • Referanseprosjekter på 100 mill i 2021.
 • Tilganger mot netteiere over hele landet.
 • Miljøsertifisert og opplæringsgodkjent bedrift.
 • Leverer provisoriske anlegg innen alle spenningsnivå.
 • Har vakt og beredskap samt service-avdelinger tilgjengelig på Østlandet.
 • Prosjekterer og utarbeider budsjettrammer på totalinstallasjoner ved behov.

I planlegging, prosjektering og drift av ladeløsninger for vei- og stortransport kan Nettpartner:

 • Rådgi og estimere nødvendig effekt, samt effektoptimaliserende tiltak.
 • Kartlegge spenningsbehov.
 • Bistå i utforming og oppsett av teknisk bygg.
 • Tilby både høyspent og lavspent fordelingsanlegg.
 • Ha Driftslederansvar på høyspentanlegg tilknyttet ladeanlegg.
 • Tilby et effektivt og godt etablert system for vakt og beredskap.