Kraftkabel

Kabellegging og kabelanlegg - Nettpartner

Totalleverandør innen kableanlegg

Nettpartner er totalleverandør av kabelanlegg fra 33 kV og oppover. Nettpartner har sertifisere montører på Phifster, TE og NKT på endeavsluttning og skjøting.

Nøye planlegging tuftet på lang erfaring inne kraftkabel

Som Norges største elkraftentreprenør vet vi at legging av kraftkabler krever nøye planlegging og grundige vurderinger fra dag én. Enten forsyningssikkerheten må økes, nye boliger eller industrielle bygg krever tilgang på energi eller man skal bidra til å elektrifisere sokkelen, så vil legging av nye kraftkabler melde seg som en nødvendighet. Slike prosjekter er imidlertid ofte kostbare og kan i noen tilfeller medføre betydelige utfordringer for omgivelsene – enten det er snakk om naturområder eller mennesker som ferdes i nærheten av utbyggingsområdene. Med nøye planlegging og gode vurderinger, kan imidlertid både kostnadene reduseres og sikkerheten til omgivelsene økes betydelig.

Våre kunder og prosjekter innen kraftkabel

Nettpartner sine kunder innen kraftkabel er i hovedsak nettselskapene, men vi har også flere kunder fra industrien som har et økende behov for å kobles til kraftkabler. Dette er industribedrifter med konsesjon for et eget høyspentnett – være seg til datasenter, fabrikk, aluminiumsverk eller gass- og oljeraffineri, eller lignende.

Sertifiserte energimontører

For å kunne jobbe med kraftkabler må man ha fagbrev som energimontør i bunn, og deretter forskjellige sertifiseringer for endeavslutninger og innen ulike type skjøter fra 33kV og oppover.

Denne kompetansen finnes blant våre prosjektledere, anleggsledere og energimontører. Vi jobber også mot å etablere oss på spenning opp til 420 kV.

Her i Nettpartner sørger vi for at våre energimontører innen kraftkabel har eller får tatt de nødvendige sertifiseringene via oss.

Egen utstyrspark og logistikksenter

Med egen utstyrspark og logistikksenter, har vi også tilgang til de maskiner og verktøy som trengs på oppdrag – uansett hvor i landet jobben utføres. Vi har også vår egen kreativ sveiser og platearbeider på verkstedet.