Kraftlinje2

Nøye planlegging og utføring av kraftlinjeprosjekter

Utbygging av nye regionalnett er omfattende og komplekse prosjekter, som krever nøye planlegging og god gjennomføring.

Nettpartner er en totalleverandør innen bygging av kraftlinjer fra 22-132 kV. I tillegg utfører vi arbeidsoppdrag på sentralnettet. Vi har også kompetanse og utstyr til å utføre montasje av kraftlinjefjordspenn.

Vi utfører vedlikehold, utbedring og ombygging på eksisterende fibernett på regional-, sentral- og distribusjonsnett inkludert fiberskjøting. Vi har spesialkompetanse på «spinning» av fiberkabel på kraftlinje (phasewrap, earthwrap, acceswrap).

Kraftlinjer og betongfundament

Når det gjelder betongfundament har vi i den senere tiden bygd opp en god og bred kompetanse på utførelse og vedlikehold av fundamenter for kraftlinjer.

Les artikkel på Nettpartnerbloggen: 4 råd til netteiere som skal etablere nye regionalnett

Nettpartner leverer kraftlinje-tjenester innen blant annet:

  • Betongfundament
  • Nybygging av kraftlinjer fra 22-420 kV
  • Prosjektering av tremastlinjer fra 22-132 kV
  • Fjordspenn
  • Vedlikeholdstjenester, utbedringer og ombygging av kraftlinjer
  • Fibermontasje på eksisterende kraftlinje 
  • Montasje av OPGW
  • Fiberskjøting
  • Agentur/salg av osmose (tetningsmiddel for hakkespetthull)
  • Tilstandskontroll

Etablering av nye regionalnett er sjelden en enkel øvelse, men vi har lang og god erfaring, og bidrar gjerne med å gjøre prosessen litt mer smertefri – også i planleggingsstadiet som rådgivende part.