Gå til innholdet

Lukk

Kraftlinje

Nettpartner er en totalleverandør innen bygging av kraftlinjer fra 22-132 kV. I tillegg utfører vi arbeidsoppdrag på sentralnettet. Vi har også kompetanse og utstyr til å utføre montasje av kraftlinjefjordspenn.

Vi utfører vedlikehold, utbedring og ombygging på eksisterende fibernett på regional-, sentral- og distribusjonsnett inkludert fiberskjøting. Vi har spesialkompetanse på «spinning» av fiberkabel på kraftlinje (phasewrap, earthwrap, acceswrap).

Når det gjelder betongfundament har vi i den senere tiden bygd opp en god og bred kompetanse på utførelse og vedlikehold av fundamenter for kraftlinjer.

 • Vi utfører tjenester innenfor blant annet:
 • Betongfundament
 • Nybygging av kraftlinjer fra 22-420 kV
 • Prosjektering av tremastlinjer fra 22-132 kV
 • Fjordspenn
 • Vedlikeholdstjenester, utbedringer og ombygging av kraftlinjer
 • Fibermontasje på eksisterende kraftlinje 
 • Montasje av OPGW
 • Fiberskjøting
 • Agentur/salg av osmose (tetningsmiddel for hakkespetthull)
 • Tilstandskontroll

Ta kontakt med oss

Levert av: CoreTrek | Publiseringsverktøy: Dynamicweb