Grønt pilotprosjekt blir til ny omformerstasjon i Sande

Da samferdselsdepartementet henvendte seg til de store statlige byggherreorganisasjonene for utprøving av tiltak for utslippsfri anleggsvirksomhet, ønsket Bane NOR blant annet å prøve ut batteridrevet gravemaskin ved bygging av Sande omformerstasjon. Det førte til en bevilgning på 3,2 millioner kroner for gjennomføring av prosjektet på en bærekraftig og miljøvennlig måte.

Dette går prosjektet ut på

Prosjektet startet med en grundig kartleggingsprosess av behov og muligheter. I sin grunnentreprise la Bane NOR deretter inn krav om bruk av elektrisk gravemaskin. Elektrisk gravemaskin ble leid inn fra Bjugstad Utleie, noe Bane NOR selv besørget ved å tinge leieavtalen og transportere maskinen til anleggsplassen.

Isachsen Anlegg AS ble valgt for å levere grunnarbeidene. Nettpartner har via Lede levert ny høyspentkabel frem til området for den nye omformerstasjon. Denne kabelen brukes i anleggsperioden til å forsyne energi (høyspent) til provisorisk strømanlegg (provisorisk nettstasjon) som forsyner brakkerigg og hurtiglader for el-gravemaskin. Nettpartner leverer også det provisoriske strømanlegget (provisorisk nettstasjon) i ableggsperioden. Prosessen har hatt en streng fremdriftsplan hele veien og er godt i rute.

Når omformerstasjonen er ferdigstilt i 2025, skal den føre mer effekt med mindre tap ned til skinnene, som sørger for økt kapasitet til togene som kjører. Stadig flere reisende får da hyppigere togavganger med kortere reisetid. I tillegg bidrar den til grønn kraft og energisparing. Prosjektleder i Bane NOR Energi, Vidar Nyhus, forteller ivrig om prosjektets mange aspekter:

– I tillegg til føring av strøm til anleggsplassen og selve gravearbeidet bygges det også ny vei samt bygg- og elektroanlegg som skal føre strøm inn i bygget.

Det provisoriske strømanlegget er midlertidig koblet opp mot 22 kV nettet, som forsynes fra en ny nettstasjon levert av Nettpartner. Når selve omformerstasjonen som skal forsyne togdriften står klar, skal den forsynes fra 132 kV.

Skifter til grønt for det grønne skiftet

Den elektriske gravemaskinen som brukes er en CAT 320 Z-Line. Den ser tilsynelatende ut som en vanlig gravemaskin på utsiden, men på innsiden er dieselmotoren byttet ut med en elektrisk motor og et ladbart batteri. Det bidrar til en grønnere anleggsplass med mindre utslipp av giftige klimagasser, i tillegg til mindre støy for både mannskapet og nærliggende beboere.

elektrisk gravemaskin på byggeprosjekt for Bane Nor - Nettpartner

Foto: Den elektriske gravemaskinen kobles opp mot en provisorisk nettstasjon fra Nettpartner med hurtiglader.

Sikkerhets- og kvalitetsrådgiver i Bane NOR Energi, Ragnar Skagen, forteller litt nærmere om valget av gravemaskin:

– En kablet gravemaskin var et alternativ, men dette ville ført til mye ekstraarbeid når vi rigger opp og ned igjen. Dermed falt valget på en med batteri og kortere kabel, som kunne kobles direkte opp mot provisorisk strøm.

Maskinen har vært ladet med ombordladeren i gravemaskinen på 60 kW, dette har medført at arbeidet har måttet tilpasses ladekapasiteten. En ny 150 kW hurtiglading er nå installert. Dette vil effektivisere arbeidet betraktelig. Den nye hurtigladeren er koblet opp mot det provisoriske strømanlegget fra Nettpartner – også kalt provisorisk nettstasjon.

Trygt samarbeid på tvers av partene

For Bane NOR var det en klar forutsetning at strømmen skulle leveres til riktig tid for å ta i bruk el-gravemaskinen.

– Siden alt av infrastruktur må på plass først, flyttes både brakker og rigg bortover i takt med prosjektets fremgang. Isachsen har vært gode på å koordinere sammen med de andre og Nettpartner har hatt full kontroll på effekt fra nettstasjonen til enhver tid. Samarbeidet mellom alle parter har derfor vært meget bra, påpeker Nyhus.  

I påvente av en kraftigere hurtiglader, ønsker Nyhus å rose måten Isachsen har jobbet med maskinen:

– Min opplevelse er at maskinførerne er svært fleksible. El-gravemaskinen må lades i løpet av arbeidsdagen og da har de vært gode på å finne alternative oppgaver. At de har vist god vilje på denne måten er svært positivt.

I tillegg er riggplanleggingen svært viktig, det vil si hvor ladestasjonen skal stå og hvor mye strøm man faktisk får inn av gangen. Anleggsleder i Isachsen, Marius Frøislie, forklarer nærmere:

– Praktisk plassering av nettstasjonen har vært viktig for å forenkle lademulighetene med kortest mulig belteavstand. Etter hvert som nettstasjonen har måttet bli flyttet på har Nettpartner bidratt med både nedrigging og spenningssetting på en god måte.

Frøislie uttrykker også at han er fornøyd med samarbeidet:

– Det har fungert veldig bra. Vi har jobbet med Nettpartner før og aldri opplevd at vi ikke kan stole på dem. Hvis utfordringer tilknyttet elektrisitet oppstår i prosjektet løser vi dette på en god måte sammen, sier han.

På anleggsområder er man avhengig av å få inn strømmen på en så kortreist måte som mulig. Pål Høiby, segmenteier for provisoriske strømanlegg og driftsleder i Nettpartner Viken Vest, er svært fornøyd med tilretteleggingen i Sande:

– Det er en milepæl at vi kan få inn strøm gjennom kraftkabler fra nettstasjonen og opp til anleggsområdet. Uten dette hadde man måttet stått mye nærmere nettstasjonen og brukt mye mer tid. At vi får til gode løsninger har alt å gjøre med god kommunikasjon hele veien, både internt i Nettpartner, men også i mellom partene.

Lading av elektrisk gravemaskin med provisorisk strømanlegg - Bane Nor - Nettpartner - Isachsen

Foto: Pål Høiby (Nettpartner), Ragnar Skagen (Bane NOR), Marius Frøislie (Isachsen) og Vidar Nyhus (Bane NOR).

Ukjent farvann blir til nye erfaringer

Fordi bruken av el-gravemaskin utenfor bykjernen fortsatt er i startgropa, var Bane NOR obs på potensielle utfordringer, særlig med tanke på kapasitet, tidsbruk og kostnader. Samtidig står de fast på at de ønsker å være fremoverlente og utfordre markedet for å nå målene for det grønne skiftet.

Bane NOR poengterer at kontinuerlig dokumentasjon er en sentral del av arbeidet for å få flere til å kaste seg på ballen:

– Vi har vært avhengige av rapporter fra både Nettpartner og nettselskapet Lede. Å kunne formidle erfaringer og ny kunnskap i sluttfasen av prosjektet er ekstremt viktig for at andre kan lære av prosessen og ikke minst, begynne å ta i bruk grønnere løsninger utenfor bykjernen, sier Nyhus.

Man har i tillegg planlagt ladetidspunktene godt og dermed sørget for god flyt i prosjektet, uten at det har gått på bekostning av tidsrammer. Med økt ladeeffekt på 150 kW vil det også bli enda enklere å utføre oppgaver i samme hastighet som med en ‘vanlig’ gravemaskin.

Ved å vise at det kan gjøres i Sande, kan det åpne dørene for at enda flere vet hvordan de kan jobbe effektivt med el-gravemaskiner på landsbasis. Jo flere som bruker det, jo større blir erfaringen og utviklingen. Samtidig vil det bidra til at finansieringskostnadene reduseres. 

Hvor mye byggestrøm trenger jeg?