Nettpartner monterer kraftledning i Nord-Odal

Utbyggingen av kraftlinjen gjennomføres som en totalentreprise og vil ha en total traselengde på omtrent 14 km. Traseen strekker seg fra Engerfjellet ved avgrening Linder, til Nord-Odal trafostasjon langs vestre linje.

Den nye linjen vil gi økt stabilitet i nettet og vil være mindre utsatt for trepåfall. Selv om den nye linjen bygges for 132kV, vil den bli driftet på 66kV-nivå frem til det omkringliggende nettet er oppgradert til 132kV.

Hvem er involvert i prosjektet?

Kraftlinje Nord-Odal 1_1080x1920

Elvia er byggherre og har hovedansvaret for økonomi, fremdrift og HMS/SHA. Pris, tidligere erfaring med lignende oppdrag og gode løsninger for gjennomføringen av prosjektet, var blant de viktigste kriteriene for valg av leverandør og underleverandør.

EFLA utfører prosjektering av den nye 132kV luftledningen. En av EFLAs kjernevirksomheter er innen ingeniørrådgivning for elektriske overføringsanlegg.

Nettpartner er engasjert som totalentreprenør og sikret sin plass som underleverandør gjennom en anbudsprosess, der hovedansvaret lå på prosjektering av linjebyggingen og utbygging av mastene. Nettpartner har lang erfaring innen bygging av 132kV single-pole linjer, men det er første gang arbeid utføres for Elvia i Innlandet.

Sikkerhet som førsteprioritet 

Riving og etablering av kraftlinje kan utgjøre en stor risiko dersom prosjekteringen ikke utføres riktig eller det velges feil løsning som gjør det krevende å bygge. Derfor ble det i prosjekteringsfasen lagt stor vekt på hvordan man best kunne ivareta HMS samt sikre god flyt i arbeidet gjennom hele prosjektet:

— Som byggherre har vårt fokus vært på sikkerhetstiltak fra start, i tillegg til å sørge for at arbeidet utføres i henhold til NS8407 og tilhørende avtale, poengterer prosjektleder for regionalnett i Elvia, Jan Olav Grønvold.

Grønvold trekker også frem en viktig løsning knyttet til HMS som skilte seg særlig ut ved Nettpartners kompetanse. Ved arbeid innenfor 30m stiller Elvia krav om LFS (Leder for Sikkerhet) som skal overvåke arbeidet og påse at sikkerheten ivaretas. Nettpartner arbeidsmetode, «innenfor 30m sikkerhetsavstand», imøtekommer dette kravet:

Nettpartner hadde en «fiffig» løsning der LFS hadde nødstopp på gravemaskin dersom det skulle oppstå en situasjon der gravemaskinfører var litt uoppmerksom eller gjorde en utilsiktet bevegelse, forteller Grønvold.

Nettpartner Nord-Odal fundamentering 1000x563 (1)
Nettpartner i gang med fundamenteringsarbeidet

Smidig og tett samarbeid

Prosjektleder i Nettpartner, Frode Bentzen, har kun positive ting å si om samarbeidet:

— Det har vært svært god anleggsledelse i prosjektet, noe som har skapt god og sikker flyt i arbeidet samt et godt arbeidsmiljø med trivsel blant mannskapet. Det har blitt opparbeidet gjensidig tillit mellom Nettpartner og Elvia, og vi opplever byggherre som løsningsorientert og rettferdig.

Arbeidet på strekningen har pågått i et jevnt tempo, noe som har skapt en forutsigbar arbeidssituasjon for mannskapet. I tillegg holder deler av mannskapet til i nærområdet og har kunnet bidra med å hente og levere utstyr relativt raskt.

Elvia er også storfornøyd med samarbeidet i sin helhet og trekker frem det gode arbeidet EFLA og Nettpartner utfører:

— Vi opplever god prosjektledelse, kjappe og gode avklaringer fra EFLA. Ikke minst har Nettpartner bidratt med en montørstab og en arbeidsleder som utfører arbeidet på en kjempegod måte, og vært til stor hjelp i dialog med grunneiere, forteller Grønvold.

Senioringeniør i EFLA, Ragnhildur Ingunn Jónsdóttir, skryter også av samarbeidet mellom partene:

Vi har jobbet svært godt sammen med både Nettpartner og Elvia gjennom hele prosjektet, forteller hun.

Kontinuerlig tilrettelegging for å sikre optimal drift

Kraftlinje Nord-Odal 2_1080x1920

Selve terrenget på byggeplassen har vært krevende å jobbe på, blant annet grunnet dårlig kvalitet på fjell og mye vann. I oppstartsfasen bidro Nettpartner med egen anleggsmaskinfører for å utføre fundamenteringen og grunnarbeidet. Dette viste seg å være til stor hjelp og førte til at parallelle aktiviteter kunne utføres mer effektivt.

EFLA trekker frem at det var behov for gode og grundige løsninger i utbyggingsfasen, særlig innen HMS:

Den største utfordringen var å erstatte den eksisterende ledningen med korte utkoblinger og en parallell-ledning i drift. Dette krevde godt gjennomtenkt prosjektering og gjennomføringsplan for å opprettholde person- og driftssikkerhet i utbyggingsfasen, utdyper senioringeniør Jónsdóttir.

Prosjektet følger også en aktivitetsplan med mål for hvordan lag og mannskap skal arbeide for å utføre forskjellige aktiviteter. Aktivitetsplanen drøftes og forankres med montørene i oppstartmøtene før rotasjonene. Det bidrar til at montørene kan komme med innspill slik at man enklere kan identifiserte utestående aktiviteter og ta tak i dem med en gang.

Både Nettpartner, Elvia og EFLA har måttet tilpasse arbeidet ut ifra forholdene, og sammen bidratt til løsninger for at prosjektet skal utføres så sikkert og riktig som mulig.

Last ned guide: HMS i energibransjen