Green Mountain Datasenter - Fiberkabel - Nettpartner

Den tredje datasenter-modulen som snart står ferdig, skiller seg ut ved at den blir en colocation, altså et flerkundeanlegg, mens de to eksisterende byggene huser hver sin enkelte leietaker. Slike storskalaprosjekter krever naturligvis tett samarbeid mellom aktører og leverandører med unik kunnskap og kompetanse.

Hvem er involvert i prosjektet?

Nettpartner har i hovedsak vært engasjert i arbeidet til CTS Nordics, der sistnevnte jobber på oppdrag fra Green Mountain.

0001-38555695324
Foto: CEO i Green Mountain, Tor Kristian Gyland

Green Mountain designer og bygger bærekraftige datasentre, noe som involverer alt fra driftssikre strømløsninger, bruk av backup-løsninger som batterier og oppsett av nødstrømsaggregat som kan brukes ved et potensialt utfall av nettet. Selskapet har jobbet med datasentre lenge og har som visjon å sette «the green standard» for alt arbeid de utfører. De er sluttkunde i prosjektet på Enebakk, og har blant annet hatt ansvar for både bygg og infrastruktur.

CTS Nordics er spesialister innen design og bygg. I dette prosjektet er de Turnkey-leverandør for Green Mountain. CTS Nordics valgte Nettpartner som leverandør av høyspent kabel.

Nettpartners bidrag

Nettpartner har bistått med å legge og trekke høyspentkabler for å frakte strøm fra Green Mountains strømforsyningsanlegg i eksisterende bygg over til det nye. Det er snakk om dobbel energiforsyning, som vil si at det ble trukket kabler på hver side av anlegget.

energimontører nettpartner datasenter enebakk
Foto: Energimontører i Nettpartner ved det nye datasenteret i Enebakk. (F. v.) Lars Arnesen, Morten Solheim og Stian Joneid.

Prosjektleder i Nettpartner, Inge Harald Olsen, påpeker også at selskapet har hatt flere roller underveis:

– Utover trekking av to kabler på hver side av nybygget, har Nettpartner også montert 8 trafostasjoner for å ha nok effekt til å utføre prosjektet. Kablene ble deretter montert mellom nettstasjonene, slik at de henger samme. Det er også montert et jordingssystem langs jordingsskinnene, utdyper han.

Det har også vært en driftsleder tilgjengelig fra Nettpartner, med mulighet for tilkalling ved behov.

Grundig vurdering og valg av samarbeidspartnere

CEO i Green Mountain, Tor Kristian Gyland, mener Nettpartner gjennomførte en krevende jobb på en svært god måte:

– For å si det enkelt, vi bruker mye strøm. Da er det mye infrastruktur som må på plass. Vi er derfor opptatte av å samarbeide med profesjonelle og dyktige aktører i Norge for å fullføre jobben, og som vi vet kan bringe strømmen inn.

Prosjektleder i Green Mountain, Håvard Lurås, har også kommentert samarbeidet med Nettpartner:

– Til tross for litt utfordringer med å komme i gang i begynnelsen, ble dette løst raskt og vi har vært i rute hele veien. Det er derfor ingenting å utsette på jobben som har blitt gjort og det har gått veldig fint.

CTS Nordics og Green Mountain på sin side har også jobbet godt sammen. Ifølge Gyland, var det flere grunner til at de valgte nettopp dem som byggentreprenør:

– Vi har et sterkt ønske om å jobbe med norske aktører innenfor vårt område. CTS Nordics har kompetansen vi trenger og er godt etablerte i Norge, samt at vi har kjent til de lenge. Da falt valget på dem. Vi har hatt et tett samarbeidet tvers gjennom prosjektet, som vi er svært fornøyde med.

Tidlig planlegging sikret god fremdrift

Nettpartner ble kalt inn på befaring i Enebakk tidlig i planleggingsfasen, slik at alle parter kunne få god oversikt og bli enige om traséen for legging av kabler. Men det var først etter at rør ble gravd ned at Nettpartner kunne starte sin del av arbeidet.

– Det var svært viktig både for Nettpartner og for oss at vi samarbeidet som del av planleggingsfasen også, slik at Nettpartner kunne forberede seg godt, påpeker Lurås.

Green Mountain har fulgt arbeidet tett, med prosjektansvarlige og driftspersonell på plass i det eksisterende anlegget der det ble trukket kabler fra.

– Vi har hatt en åpen fremdriftsplan, men har absolutt ligget godt an hele veien, sier Gyland.

0001-38555754286
Foto: Slik ser det ut på innsiden i ett av Green Mountains datasentre

 

Fortsatt arbeid som gjenstår

Siste steg i prosjektet blir å terminere koblingen til transformator i det eksisterende bryteranlegget og at Nettpartner deretter spenningssetter trafoene i bryteranlegget i det nye bygget.

Olsen legger til at det også gjenstår å få på plass endeavslutningen:

– Vi må sette kontakt på kablene for å få strømmen inn i bryteranlegget i nybygget. Dette gjøres for at det ikke skal bli overspenning. Etter selve arbeidet må det også legges opp til idriftsettelse og testing, men det kommer senere.

Det grønne skiftet i industrisektoren

Nettpartner har det grønne skiftet høyt på agendaen. Derfor jobber vi blant annet med prosjekter knyttet til elektrifisering av industrisektoren, som inkluderer installasjoner på datasentre.

I planlegging, prosjektering og drift av strømforsyning, høyspenningskabler og høyspentanlegg for industrien kan vi blant annet:

  • Rådgi og estimere nødvendig effekt, samt effektoptimaliserende tiltak.
  • Kartlegge behov for nye kraftlinjer, oppgradering av nettstasjoner og konsesjonssøknader.
  • Bistå i utforming og oppsett av teknisk bygg.
  • Tilby både høyspent og lavspent fordelingsanlegg.
  • Ha Driftslederansvar på høyspentanlegg tilknyttet produksjonssted.
  • Tilby et effektivt og godt etablert system for vakt og beredskap.
  • Levere, installere, montere og driftssikre overnevnte.