Akkasæter NATO-øvelse provisorisk strøm

Utbyggingen av Camp Akkasæter startet opp februar 2023 og deler av leiren skal stå klar til januar 2024 når den tyske hæren kommer for å ta i bruk øvelsesområdet. Det innebærer å få på plass infrastruktur til midlertidige teltløsninger som:

  • forlegningstelt
  • sanitærtelt
  • kjøkken- og messetelt
  • lagertelt

Teltløsningene skal brukes av omtrent 800 mennesker og vil kreve en god del effekt. Nettpartner monterer derfor en provisorisk høyspent nettstasjon på området.

Dette er det første oppdraget der Nettpartner Troms tar i bruk denne løsningen, forteller prosjektleder i Nettpartner, Ole Fredrik Eriksen.

Nettpartner har allerede strukket høyspentlinje fra nettselskapet ARVA sitt eksisterende nett til nettstasjonen. Det provisoriske anlegget skal i utgangspunktet demonteres når øvelsene avsluttes rundt påsketider 2024. En mulig forlengelse vurderes, men da som forsyning av byggestrøm til leirområdet.

Deretter går vi over til å ha både permanente bygg og strømanlegg i området, forklarer prosjektleder i Forsvarsbygg, Knut Ness.

Miljøvennlig løsning for fremtidens strømbehov

Akkasæter Nato øvelse
Provisorisk høyspent nettstasjon fra Nettpartner på Camp Akkasæter

Denne type prosjekter er en stor og viktig del av det grønne skiftet i Nettpartner. Med nettstasjonen på Akkasæter slipper man aggregat under NATO-øvelsene, og bruken av dieselvarme begrenses betraktelig. På grunn av prosjektets størrelse vil effektbehovet være stort, og vi kobler oss derfor naturligvis på høyspentsiden.

Nettpartner samarbeider både på tvers av avdelinger og med datterselskapet Vestfold Trafo Energi (VTE) i satsningen på det grønne skiftet. Trafo ble leid inn gjennom VTE, mens Nettpartner Regionalnett Service er ansvarlige for å leie ut og frakte et sammensatt provisorisk strømanlegg til Nettpartner Troms.

Nettpartner Troms på sin side setter opp nettstasjonen til byggestrøm og har også bidratt med kabeltilkobling da nettstasjonen i starten måtte kobles på lavspent strøm.

Fra forespørsel til byggestart på rekordtid

Da Forsvarsbygg kjørte en konkurranse på anskaffelser blant rammeleverandørene til ARVA, var Nettpartner raskt ute for å vinne anskaffelsen basert på gitte krav og spesifikasjoner for prosjektet:

Det overordnede kravet var at entreprenøren kunne respondere og starte opp innen kort tid samt levere riktig løsning innen tidsfristen.

Vi stilte selvfølgelig også krav til materielle beskrivelser, kapasitet og kostnad. Nettpartner innfridde på alle punkter og vant dermed anbudet, forteller prosjektleder Ness i Forsvarsbygg.

Tilbudet fra Nettpartner inkluderte:

  • gravepriser
  • planlegging og prosjektering av jobben
  • pris på provisorisk strøm
  • linjemateriell
  • stolper

Etter at tilbudet ble godtatt klargjorde VTE trafoen og sendte den nordover, der den ankom godt innenfor tidsfristen. Nettpartner Troms kunne dermed gå raskt i gang med å sette opp den provisoriske nettstasjonen.

Fornøyde med fremdrift og samarbeid

Prosjektleder Ness i Forsvarsbygg setter stor pris på at Nettpartner har vært raske på labben fra start:

Hele jobben hadde kort responstid og jeg er imponert over hvor fort vi var i gang med utbyggingen av infrastrukturen på leirområdet. Nettpartner har allerede levert og ferdigstilt anlegget, og det eneste som mangler nå er å koble til og spenningssette det, forteller Ness.

Nettpartner Troms er fornøyd med kommunikasjonen mellom partene:

Jeg synes vi har hatt veldig god dialog med Forsvarsbygg og har hatt samtlige byggemøter. Grunnet god planlegging har montørene også jobbet meget effektivt, påpeker prosjektleder Eriksen.

Hvor mye byggestrøm trenger jeg?