Content1 | col2

Nytt selskap i Nettpartnerkonsernet

Nettpartner Bane AS (NPB) bygger på en fusjon mellom selskapet KL Sørvis AS og Nettpartner Drift AS’ avdelinger Samferdsel og Bredbånd. Selskapet ble etablert i mars 2015 og danner det «tredje beinet» i konsernets organisasjonsstruktur sammen med Nettpartner Drift AS og Nettpartner Prosjekt AS.

Samferdsel- og bane-/jernbanemarkedet er inne i en langsiktig vekstfase der det skal gjennomføres betydelige infrastrukturinvesteringer. Nettpartner konsernet ønsker gjennom NPB å konkurrere om markedsandeler innen segmentene energitilførsel, kontaktledninger/kjørestrøm og fiber/tele. I tillegg så vi følgende fordeler ved å forene vår kompetanse innenfor angitte segment i ett selskap:

  • Flere dyktige medarbeidere gir oss økt kapasitet og kompetanse og evne til å levere prosjekter med stor faglig bredde
  • HMS vil bli ytterligere prioritert
  • Sterk finansiell posisjon
  • Bedre rustet til å møte et stadig voksende marked

Nettpartner Bane har ca. 55 ansatte og med en omsetning på ca. 150 MNOK. Selskapet har hele Norge som markedsområde. Hovedkontoret for selskapet er på Torpo i Ål kommune i Hallingdal, med avdelingskontor på Årum og Voss.