Nettpartner har inngått avtale om salg av EB Elektro

EB Elektro er et 100% datterselskap i Nettpartnerkonsernet.

EB Elektro er ledende aktør innen utvikling, produksjon og montasje av høyspent materiell til kraftdistribusjon og jernbane. Selskapet er også leverandør av transformatorer, master, søyler og tårn. I tillegg leverer selskapet linjemateriell, isolatorer, line og opphengsutstyr.

Les mer »