Operasjonstillatelse på å fly droner fra Luftfartstilsynet

Nettpartner har nå operasjonstillatelse til å fly RPAS (droner) i Norge. Denne tillatelsen setter Nettpartner i stand til å fly droner på kommersielle vilkår. Det vil si at Nettpartner nå, i tillegg til våre øvrige tjenester, kan tilby dronetjenester til våre kunder.

Les mer »