Nettpartner har vunnet rammekontrakt mot Troms Kraft Nett

Nettpartner Drift (NPD) har vunnet en rammekontrakt mot Troms Kraft Nett (TKN). Selskapet er valgt som TKN sin primærleverandør for leveranseområde Nord, hvor Tromsø by er inkludert, og som sekundærleverandør for leveranseområde Sør, som dekker blant annet tettstedene Finnsnes, Sørreisa og Bardufoss.

Les mer »