Nettpartner arbeider videre for Statnett

Som tidligere fremkommet i media har Nettpartner Prosjekt AS (Nettpartner) mottatt varsel om mulig heving av kontrakter mot Statnett. Det ble satt en frist på 14 dager til å foreta rettinger av avvik, og Nettpartner gjennomførte disse innen fristens utløp.

Les mer »