shutterstock_1831174756_ (1)

Størst innen
elektrisk infrastruktur 

Nettpartner bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur for kraftforsyning og jernbane

Bestill byggestrøm
Kontakt oss
Lær mer om Nettpartner

Noen utvalgte prosjekter

Hasle-Råde-Halmstad

Nettpartner er i sluttfasen på prosjekt ny 132 kV kraftlinje for Elvia AS.
nettpartner-10

Slependen-Asker

Gjennom sommeren 2020 byttet Nettpartner ut hele ledningsnettet mellom Slependen og Asker stasjon.

Slependen-Asker