Nettpartner samarbeidsavtale Smart Elektro

Foto: Smart Elektro og Nettpartner har tidligere vært involvert i arbeidet med den nye ladestasjon til Norgesbuss på Rosenholm, Oslo. 

Nå som provisoriske strømanlegg og ladestasjoner oftere går over til høyspent tilkobling, er det viktig at selskaper med lang erfaring går sammen for å finne de mest kostnadseffektive løsningene. Smart Elektro har drevet i 20 år, og har levert noen av landets største ladeløsninger for buss og bil siden 2013. Som tidligere del av Nettpartner, og med et sterkt fokus på det grønne skiftet, er det naturlig at vi fremover samarbeider for effektive løsninger innen elektrifiseringen av Norge.

– Grunnlaget for et samarbeid med Nettpartner er at kundene våre, slik som busselskaper med behov for store ladestasjoner, flytter grensesnittet for målepunktet høyere opp i verdikjeden. Tidligere var kundegrensesnittet direkte mot netteier, mens i dag kreves det oftere et eget høyspenningsanlegg som kunden skal stå ansvarlig for å drifte, forteller Thor Bergli, daglig leder og eier av Smart Elektro.

Nøkkeltall Smart Elektro:

 • Regionale / 126 MNOK / Grønne skiftet 40 MNOK
 • 72 ansatte / 12 lærlinger
 • Erfaringer i installasjoner buss lading / bil lading
 • Internkontroll / termograferinger
 • Idriftsettinger
 • Vakt på lavspenningselektriker

Smart Elektro er en installasjons- og montasjebedrift med ekspertise på logistikk, installasjon og montasje av ladestasjoner, som også følger opp elektrokyndig i etterkant.

– I et samarbeid vil Nettpartner og Smart Elektro bli en totalleverandør på lading, med installasjon og drift av alt fra høyspent til lavspent. Nettpartner sørger for å montere strømtilførselen og driftsledertjenester til høyspenningsanlegg, mens Smart Elektro monterer og vedlikeholder selve laderne, forteller Per Åge Nymann, direktør marked og salg i Nettpartner.

Nøkkeltall Nettpartner:

 • Landsdekkende – 1,3 MRD / 62 MNOK grønnskiftet
 • 500 ansatte / 40 – 60 lærlinger
 • Høyspent installasjoner / Nett / Stasjoner /Tog / Veilys
 • Driftsleder erfaringer / 40 anlegg for private eiere
 • Beredskapsavtaler / provisoriske løsninger
 • Byggeplasser – utslippsfrie løsninger for midlertidige anlegg

– Ved vedlikehold eller feilsøking, vil de to partene enkelt kunne samarbeide om sikkerhet, tillatelser for ut- og innkoblinger samt driftssetting, noe som byr på kortere vente- og nedetid. Smart Elektro har også egne driftstjenester med hensyn til å drifte ladeanleggene, med 24 timers vakt og kort responstid ­– 365 dager i året, internkontroll, oppfølging av lavspent og vedlikehold av komponentene og reservedeler, legger Nymann til.

Fordelene ved samarbeidet mellom Nettpartner og Smart Elektro kort oppsummert:

 • Gode referanser innen lading av biler, busser, båter etc.
 • Referanseprosjekter på 100 mill i 2021.
 • Tilganger mot netteiere over hele landet.
 • Miljøsertifiserte og opplæringsgodkjente bedrifter.
 • Leverer provisoriske anlegg innen alle spenningsnivå.
 • Har vakt og beredskap samt service-avdelinger tilgjengelig på Østlandet.
 • Prosjekterer og utarbeider budsjettrammer på totalinstallasjoner ved behov.

Markedssjef i Nettpartner: Per Åge Nymann

E-post: per.aage.nymann@nettpartner.no

Telefon: 928 41 131

Se også: www.nettpartner.no

 

Daglig leder Smart Elektro: Thor Bergli

E-post: thor@smartelektro.no

Telefon: 95 72 91 78

Se også: www.smartelektro.no