messe lillestrøm om solkraft samt høyspent og lavspent ladeløsninger

Nordic EV Summit er en av de fremste arenaene for elektrisk mobilitet i Europa. Messen kobler sammen beslutningstakere og aktører innen ulike felt, med et felles mål om å skape mer klimavennlige og -nøytrale løsninger. Med bærekraft i sentrum er dette et naturlig samlingspunkt for Nettpartner og Smart Elektro.

Erfaringer og løsninger i det grønne skiftet

– Blant deltakere og besøkende ser vi frem imot å møte både beslutningstakere og produktleverandører som ønsker å bygge noe innenfor det grønne skiftet. Da er det viktig at vi er tilstede og synlige med våre konsepter innen elektrifisering, utslippsfrie byggeplasser, ladeløsninger og solkraft, forteller markedsdirektør i Nettpartner, Per Åge Nymann.

Som en av Norges største elkraftentreprenører utvikler Nettpartner kontinuerlig løsninger og konsepter som støtter elektrifisering og det grønne skiftet. Under Nordic EV Summit på Lillestrøm blir det også betimelig fokus på solkraft.

– Solkraft har hatt en enorm vekst, særlig de siste seks månedene. Da sier det seg selv at det allerede finnes mange løsninger og ulike leverandører der ute. Men, som totalleverandør kan vi by på et unikt konsept for solcelleparker, noe vi ønsker å fortelle mer om i løpet av messen, utdyper Nymann i Nettpartner.

Viktig å få de gode samtalene med beslutningstakere 

Ole Morten Furseth er markedsansvarlig i Smart Elektro, og ser frem til å vise frem både hvordan samarbeidet med Nettpartner fungerer, og hvordan de ulike konseptene skiller seg ut i markedet:

– Ett av målene for messen er å få de gode samtalene med beslutningstakere innenfor de leveranseområdene vi har i det grønne skiftet. Det er en gyllen mulighet til å vise frem våre konsepter for å levere en helhetlig og sømløs kundereise fra A-Å, innen elektrifisering og ladeløsninger. Med Nettpartner og Smart Elektro som totalleverandør innebærer det også at kundene får ett kontaktpunkt å forholde seg til, forteller Furseth.

Allsidige totalleverandører — både sammen og hver for seg

Nettpartner og Smart Elektro har allerede god erfaring med å samarbeide på store prosjekter, blant annet ladeanlegg for buss, og inngikk i april 2022 en samarbeidsavtale. Nettpartner rådgir, prosjekterer, monterer og drifter høyspentløsninger. Smart Elektro står for «turn-key»-installasjon, service & vedlikehold, og beredskap av lavspentløsninger for blant annet ladestasjoner og solceller til tak. Som totalleverandører av helhetlige løsninger innen det grønne skiftet tar vi samarbeidet til et nytt nivå for å sikre en mer bærekraftig fremtid.


Markedsdirektør i Nettpartner: Per Åge Nymann

E-post: per.aage.nymann@nettpartner.no

Telefon: 928 41 131

Se også: www.nettpartner.no

 

Markedsansvarlig i Smart Elektro: Ole Morten Furseth

E-post: olemorten@smartelektro.no

Telefon: 482 62 218

Se også: www.smartelektro.no