nykirke barkåker helikopter nettpartner

Hva går prosjektet ut på?

Totalentreprisen «UNB-10 Jernbaneteknikk» involverer utbygging av 13,6 km jernbanespor på delstrekningen Nykirke-Barkåker. UNB-10 bygges samtidig med delstrekningen mellom Drammen og Kobbervikdalen, og vil dermed resultere i et dobbeltspor som strekker seg fra Oslo til Tønsberg. Satsningen åpner for at toget kan kjøre fire ganger i timen hver vei, med en total reisetid på én time fra start- til endestasjon.

Arbeidet på delstrekningen startet for fullt i første halvdel av 2020, der de første par årene har gått til prosjektering av anlegget. Prosjektleder i Bane NOR, Emilie Enger Aas, forteller at prosjektets omfang strekker seg utover bygging av sporet:

Det bygges også en ny og moderne Horten stasjon på Skoppum, togparkering på Barkåker og oppgradering av Tønsberg stasjon.

Prosjektet utføres av mannskap innen alle jernbanetekniske fagområder og skal stå ferdig 11. august 2025. Du kan følge med på utviklingen så langt i denne videoen.

Grundig anskaffelsesprosess

Som byggherre har Bane NOR det overordnede ansvaret for prosjektgjennomføringen i samarbeid med rådgivere, entreprenører og underentreprenører.

Bane NOR tildelte totalentreprisen UNB-10 til Arbeidsfellesskapet NRC Bane AS og NRC Anlegg AS (nå NRC Norge AS), som blant annet leverer spor og omformerstasjoner. NRC er ansvarlige for prosjektering, innkjøp, bygging, testing og sluttdokumentasjon.

Nettpartner Bane er underentreprenør for NRC i prosjektet og leverer infrastrukturen som skal sørge for at strøm distribueres fra nærliggende omformerstasjon til banestrømsanlegget. Nettpartner utfører også noe tunnelarbeid i form av innfestinger og montasje.

Anskaffelsen av entreprenører ble gjennomført etter reglene om offentlig anskaffelser, med prekvalifisering og konkurranse med forhandlinger. Prosjektleder Aas i Bane NOR forteller forteller kort om prosessen ved valget av NRC som leverandør:

Kriteriene som vurderes i konkurransegrunnlaget er mange og vektes noe ulikt. Vi gjorde en samlet vurdering av kvalifikasjoner og valgte til slutt NRC.

Utradisjonelt og innovativt banearbeid

Nettpartner har ansvaret for et av de mest omfattende elementene ved prosjektet, nemlig å frakte kontaktledningsmaster til sporet. Prosjektleder i Nettpartner, Rune Johansen, forteller at denne delen av banearbeidet foregikk i luften og at metoden, planleggingen og gjennomføringen var en del av Nettpartners underentreprise:

I starten av utbyggingen fløy vi ut mastene med helikopter, og satt deretter i gang med å montere master og kraftkabler langs strømlinjen, forteller han.

Dette er ikke en ny arbeidsmetode, men likevel noe utradisjonelt fordi master som regel blir fraktet på vei eller langs sporene. Når det er vanskelig å nå anlegget, eller det er snakk om større mengder som skal fraktes, er utflygning med helikopter det beste alternativet.

Det er raskt og effektivt, og dessuten mer miljøvennlig fordi vi sparer mange timer med maskinell håndtering, utdyper Johansen.

nettpartner bane nor nrc
Nettpartner i aksjon: Utflygning og montering av master med helikopter

Prosjektleder Aas i Bane NOR fremhever også områder ved prosjektet som skiller seg ut:

På tidligere, større utbyggingsprosjekter på Vestfoldbanen har det i hovedsak blitt brukt sporbyggertog. I dette prosjektet benytter NRC en byggemetode med RF-svilleramme, og har også valgt å bygge spor om vinteren, noe som ikke har vært så vanlig tidligere.

Utover dette var prosjektets tidligfase preget av en fremtidsrettet fremgangsmåte. I lang tid bygget man jernbanen etter tegninger. Men med digitalisering og teknologiske fremskritt har både planleggingen og utbyggingen av delstrekningen blitt modellbasert. Tegningene brukes fremdeles som et supplement.

Løsningsorientert samarbeid

Ifølge Bane NOR fungerer både samarbeidet og kommunikasjonen med NRC og Nettpartner svært godt.

Når vi støter på utfordringer løser vi dette sammen gjennom konstruktiv dialog og velvilje om å finne den beste løsningen for prosjektet, sier Aas fra Bane NOR.

Prosjektleder i NRC, Hans Olav Hjartsjø, er også fornøyd med hvordan partene har jobbet sammen, på flere områder, og ser også for seg flere felles oppdrag med Nettpartner i fremtiden:

Min erfaring hittil i prosjektet er at samarbeidet med Bane NOR fungerer godt og vi har et felles mål om å fullføre utbyggingen innen tidsfristen. Vi har også gjort oss mange gode erfaringer med Nettpartner i arbeidet med KL over mange år. Dette er et samarbeid som jeg ønsker skal videreutvikles og at vi som større aktører i bransjen holder tett sammen inn mot jernbanetekniske prosjekter i fremtiden.

Vi har hatt stort fokus på bærekraft og sørget for god håndtering av HMS og YM (Ytre Miljø), gjennom et godt felles samarbeid på disse områdene, forteller Hjartsjø.

Fremgang og utfordringer i prosjektet hittil

Prosjektleder i Bane NOR roser tilpasningsdyktigheten til partene under koronapandemien i oppstarten av prosjektet:

Da det innledende arbeidet akkurat hadde begynt i mars 2020 slo pandemien til. Både Bane NOR, rådgivere, entreprenører og underentreprenører omstilte seg raskt til en ny hverdag og klarte å opprettholde fremdriften gjennom pandemien.  

Arbeidet tilpasses prosjektets fremdrift og det sørges for å ha rett bemanning til rett tid, slik at alt foregår så smidig som mulig. Både Bane NOR, NRC og Nettpartner har tro på at arbeidet mellom Nykirke-Barkåker avsluttes som planlagt til åpning av dobbeltsporet 11. august 2025.

Utslippsfri byggeplass