montasje trafo nettpartner

Krafttrafoer blir undersøkt, vedlikeholdt og byttet ut, med jevne mellomrom. Ettersom strømforbruket øker hvert år, er det essensielt å sørge for at trafostasjonene alltid fungerer optimalt. I juni 2022 sto en trafo i Drammensområdet for tur til å byttes ut, og det ble pustet nytt liv inn på trafostasjonen. I løpet av august 2022 fullføres prosjektets siste trinn og alle involverte parter er storfornøyde med samarbeidet.

Den nye trafoen ble transportert til Drammen og hentet opp fra kaia 15. juni.

trafo transport proven

 

Flere parter involvert for å få kabalen til å gå opp

Glitre står som eier av stasjonen og er dermed byggherre. De kjøpte en transformator av EB Elektro på forespørsel, etter at sistnevnte vant anbudsrunden for prosjektet. EB Elektro valgte på sin side Nettpartner som leverandør til å montere trafoen.

—   Det har vært et effektivt og knirkefritt prosjekt. Samarbeidet har vært upåklagelig på tvers av alle parter, sier Olav Steinsett, som har mangeårig erfaring som trafo- og energimontør i Nettpartner.

I tillegg har Prøven Transport fra Trondheim vært involvert i transporten av trafoen – ett av få selskaper i Norge som tar på seg slike oppdrag.

trafo transport-1

 

Prosjektets pilarer

Alle prosjekter er individuelle og krever skreddersydde løsninger. Spesielt et prosjekt som dette, på grunn av kompleksiteten. Gjennomføringen har vært eksemplarisk og fallgruvene underveis ble unngått. Det er det flere grunner til.

Prosjektleder Simen Andreassen i EB Elektro, med ansvar for transformatorer på sentral- og regionalnett, er svært fornøyd med samarbeidet.

—   Det bunner i tillit. Vi kjenner hverandre godt, stoler på hverandre og tar hensyn til hvordan vi går frem for å nå målene våre. Det vil si at vi alle er ekstremt opptatt av høy presisjon og kvalitet i prosjektene vi gjennomfører, slik at sluttkunden sitter igjen med stor verdi.

Nettpartner, EB Elektro og Prøven Transport har vært faste partnere på flere lignende prosjekter – faktisk siden EB Elektro først startet opp med levering av trafoer i 2011.

Det er også viktig å understreke at grundig planlegging og god kommunikasjon er en stor del av fundamentet. Store ting skal håndteres. Noen ganger kan det å montere trafoen være en utfordring i seg selv. Det kan være trangt om plassen eller man er avhengig av å jobbe med spenning i nærheten. Da spiller sikkerhet og fortløpende dialog en ekstra viktig rolle i prosessen.

trafo 2

Nettpartner har folk med den rette kompetansen til å takle slike utfordringer, og sørge for trygg og effektiv montasje av trafoer. I tillegg er man avhengig av at den omfattende transporten går bra og vi vet at vi finner de riktige ferdighetene hos Prøven Transport.

Sist, men ikke minst, må de som bygger transformatorene kunne levere kvalitetsprodukter.

—   EB Elektro er svært heldige å ha det kroatiske selskapet Končar D&ST i Zagreb med på laget. De har vært en god og solid produsent i alle disse årene, påpeker Andreassen.

Transformatorer av høy kvalitet gjør også arbeidet med montasje enklere og sikrere for Nettpartner.

Samlet sett, med det riktige fundamentet, klarer vi å gjennomføre prosjekter sammen med få eller ingen problemer fra A til Å.

 

Fullt fokus på trafostasjoner og fornying av krafttransformatorer fremover

Den siste biten som gjenstår på trafostasjonen i Drammen nå i august 2022 er å tilkoble alle ledninger og kabler, samt signaler, for så å spenningssette trafoen. Trafo med signaler og styring blir så testet før den blir koblet permanent til nettet.

Dette er allikevel ikke siste steg i fornyingen av krafttransformatorer. Totalt skal Nettpartner montere 20-25 nye trafoer i ulike deler av landet i løpet av 2022. I tillegg kommer flere rehabiliteringer av trafoer. Finn ut mer om hvordan vi jobber med trafomontasje og trafostasjoner.