I dette prosjektet for Agder Energi Nett fikk Nettpartner vise sin fulle bredde som elkraftentreprenør.

Nettpartner har kompetanse innenfor et bredt spekter av tjenester. Nettpartner leverer komplette stasjonsanlegg til og med 132 kV, alt av linjebygging fra 22 kV til 420 kV inkl. fundamenter, kabelarbeid inkl. terminering, samt generelle tjenester knyttet til drift, vakt og vedlikehold av lokale-, regionale- og sentrale strømnett.

Da alle anlegg på bildet over enten er levert eller oppgradert av Nettpartner, sammen med våre underleverandører, tør vi komme med påstanden om at Nettpartner besitter Norges bredeste og dypeste kompetanse på bygging av elektrisk infrastruktur.

Transformatorstasjon 420/132 kV

I dette prosjektet for Agder Energi Nett har Nettpartner hatt ansvaret for å levere en komplett stasjon, ex trafo, men inklusive innstrekk av både 420 kV og 132 kV linjene. Nettpartner har blant annet installert kontrollanlegg, effektbrytere og skillekniver. Det er lagt 12.000 m med jording i bakken og trukket ca 26.000 med styre- og kontrollkabel.

132kV kraftlinje

Prosjektet er utført for Agder Energi Nett. I prosjektet inngår den 18 km lange strekningen, i stort sett uberørt skogs/fjellterreng, fra Skjerka transformatorstasjon til Honna koblingsanlegg. Her ble det etablert en linje bestående av 79 mastepunkt pluss endestativ. Linjen er bygd med komposittmaster, der stål er benyttet i forankrings - og endemaster. Det er også trukket toppline (OPGW) på linjestrekket. Videre er det lagt en 2 km lang kabel for tilkobling av en ekstern radial. Tredje del av prosjektet var å bygge en 3 km 22 kV tremast linje med stålmaster i endepunktene. Nettpartner skal også rive den gamle tremastlinjen fra Skjerka til Honna.

Spenningsoppgradering – sentralnettet

Spenningsoppgradering av 103 km linje sentralnettet for Statnett. 386 master ble oppgradert med nye isolatorer som gjør det mulig å øke spenningen fra 300 kV til 420 kV. På bæremaster ble deler av arbeidet utført ved hjelp av AUS (arbeid under spenning) via isolerstenger. Øvrige bæremaster og alt av forankringsmaster ble oppgradert under strømutkobling. Som del av oppgraderingen ble det også montert ny toppline (OPGW) på hele strekningen og nye flymarkører på aktuelle spenn.

HMS og kvalitet

Alt arbeid på prosjektene over er utført uten fraværsskader. Kvaliteten på utført arbeid er iht Byggherrenes krav og forventninger.

Nettpartner er ISO 9001 og 14001 sertifisert. Nettpartner innehar alle nødvendige autorisasjoner og godkjenninger for alle typer arbeider Nettpartner utfører, og disse vedlikeholdes og fornyes årlig/periodisk. Nettpartners kvalitetsstyringssystem for Kvalitet, HMS og Ytre miljø, TQM Enterprise, omfatter både dokumentstyring, kvalitetsstyring og hendelsesregistering og -behandling.