Content1 | col2

Nettpartner arbeider videre for Statnett

Som tidligere fremkommet i media har Nettpartner Prosjekt AS (Nettpartner) mottatt varsel om mulig heving av kontrakter mot Statnett. Det ble satt en frist på 14 dager til å foreta rettinger av avvik, og Nettpartner gjennomførte disse innen fristens utløp.

Nettpartner har, i tillegg til å ha rettet de avvik Statnett har påpekt, også gjennomført organisatoriske grep. Vi oppfatter at Statnett er positiv til utviklingen og at begge parter ønsker å fortsette samarbeidet.

Statnett har meddelt at de ønsker å videreføre fire av kontraktene de har med Nettpartner. Statnett ønsker samtidig å heve to kontrakter. Nettpartner mener imidlertid at det ikke foreligger hevingsgrunnlag for disse. Nettpartner er i dialog med Statnett for å finne løsninger knyttet til de de to aktuelle kontraktene.

 

Alle henvendelser knyttet til saken kan rettes til konsernsjef Arild Borgersen (480 81 500).


Nettpartner
Arild Borgersen
Konsernsjef