Spor

Nettpartner Bane - Spor-1

Totalleverandør innen Jernbanetekniske fag

Nettpartner Bane har bygget opp en avdeling der dyktige medarbeidere, sammen med gode samarbeidspartnere, løser sporarbeider på en økonomisk og sikker måte. Vi benytter våre innarbeidede rutiner fra våre øvrige fagfeltene med høy presisjon og fokus på tilfredse kunder og medarbeidere.

Vi ønsker å bli en betydelig aktør på bygging av alle type spor, vekselarbeider og sporsveising med mannskap og maskiner tilpasset dette, og kan blant annet tilby følgende tjenester innen sporsegmentet og JBT:

 • Sporjustering
 • Sporsveising
 • Sporvekselbytte
 • Sville- og skinnebytte
 • Utskifting av isolerte skjøter
 • Nybygging av spor og sporveksler
 • Vedlikeholdsarbeider
 • NDT-kontroll
 • Nøytralisering
 • Bygging av planoverganger (strail)

Omfattende maskinpark for bane

Det siste tiåret har vi gjort investeringer i både større og mindre maskiner for å forsterke arbeidet og prosesser for bygging av kontaktledningsanlegg, og de senere årene også signalanlegg. Vi har fått på plass maskiner for sporarbeid, og kan tilby tjenester innen alle jernbanetekniske fag (JBT).

I 2020 kjøpte vi pakkmaskinen P&T 08-275 4/ZW sammen med våre svenske partnere STG. Sammen eier vi Nordic Temping Service AB som drifter maskinen. Dette er en maskin for sporpakking, og det gunstige med denne sporgående arbeidsmaskinen er at den også kan forflyttes på en semitrailer på vei.

I 2021 kjøpte vi også braksuksessen Bane & Fiber AS, noe som innebærer at Nettpartner nå har en omfattende maskinpark for oppdragene vi utfører innen kontaktledning, spor og signal.

Sammen med samarbeidspartnere har Nettpartner Bane dermed alt av utstyr som trengs for arbeider i spormiljøet. Vi har også tilgang til spesialutstyr for å sikre kvalitet ved for eksempel legging og flytting av sporveksler.

I Nettpartner Bane sin maskinpark for arbeider på jernbanen finner du blant annet:

 • Toveis gravemaskiner – som går både på skinner og på vei – i alle størrelser.
 • Pakkmaskin
 • Skinnetraktorer fra Huddig og Lännen
 • Kran til skinnetraktor
 • Hydrema-dumper med skinnehjul

Banearbeid med fokus på HMS og kvalitet 

Vi har gode kontrollrutiner og et godt system for å sikre kvalitet og krav på det vi bygger. Alt er bygget opp digitalt og gir en god oversikt fra start til slutt. Nettpartner Bane setter alltid HMS øverst på agendaen og har gode rutiner for sikker utførelse av sporarbeider.

Vi ønsker alltid å levere rett produkt, til rett pris, på rett tidspunkt med fullt fokus på sikkert arbeid. At vi kan tilby tverrfaglig som en totalleverandør innen jernbanetekniske fag, med kontroll på hele verdikjeden, er ikke bare viktig for oss – men også gunstig for våre kunder.