Utsikt mot Herøya Industripark fra mast

Arbeidet med fjordspennene i Porsgrunn krever kontinuerlig kommunikasjon og stålkontroll i koordineringen mellom Nettpartner, byggherre Herøya Nett og alle som er tilknyttet industriparken.

For å sikre høy kvalitet og effektivitet i arbeidet har ansatte og prosjektledere fra omtrent alle avdelinger i Nettpartner en finger med i prosjektet, deriblant:

Prosjektleder i Nettpartner, Frank Rose, synes det er svært positivt at selskapet har kunnet bidra som en helhet:

– Å kunne spille på tverrfaglig kompetanse er en klar fordel og her viser Nettpartner seg fra sitt beste. Det er tross alt menneskene i selskapet som er hovedgrunnen til at vi kan utføre både små og store oppdrag trygt og effektivt. Anleggslederne gjør også mange av de mest kompliserte oppgavene i dette prosjektet, og de sitter på svært god kompetanse, poengterer Rose.

Mannskapet benytter flere arbeidsmetoder, deriblant helikopterflyvning og sprengningsarbeid – se selv i videoen under fra linjemontør Morten Søgård:

 

Strenge krav i anbudsprosessen

Arbeidet går ut på å bytte ut en svært korrodert og redusert tråd i kraftledningene. Gitt prosjektets omfang og den relativt lange strekningen mellom koblingsstasjonen og industriparken, krever Herøya Nett, som er eid av YARA, at entreprenøren som utfører oppdraget er ISN-registrert.

For å bli ISN-registrert må entreprenøren gjennom en omfattende og grundig godkjenningsprosess. Det må blant annet fremvises dokumentasjon som viser at IKT-systemer er på plass i henhold til en gitt standard. Godkjenning var dermed en viktig forutsetning for at Nettpartner kunne delta i anbudsrunden og vinne oppdraget.

Les mer på Nettpartnerbloggen: – Tilgjengelighet, trygghet og pris var avgjørende da vi leide utstyr fra Nettpartner

Løser praktiske utfordringer i sanntidHerøya vertikal

De to 90 meter høye mastene som fjordspennene skal strekkes til ligger rett ved YARAs gjødselfabrikk, som er den største i verden. Mellom Knardalstrand og Herøya industripark er det flere faktorer Nettpartner må ta hensyn til mens arbeidet pågår:

  • krysning av to veier og en riksvei
  • YARAs industriområde med 2000-3000 ansatte
  • skipsled med to internasjonale havner

Det er særlig den daglige og kontinuerlige skipstrafikken som krever stødig planlegging og koordinering i samarbeid med YARAs havnevesen, Herøya Nett og flere av fabrikkene i industriparken. Skipene er 250 meter lange og Nettpartners mannskap er dermed nødt til å stoppe underveis i arbeidet for å la skipene passere.

– Vi kjører tett oppfølging og har hatt både daglige og ukentlige møter med Herøya Nett, YARA og andre involverte parter, for å sørge for minst mulig nedetid og hindringer mens arbeidet pågår. Det har vi løst veldig godt gjennom godt samarbeid, forteller prosjekteier i Nettpartner, Andreas Bruflodt.

Mens arbeidet pågår får fabrikkene på industriområdet strøm fra andre områder, slik at den daglige driften kan foregå som normalt også her.

Har implementert solide HMS-tiltak

Grunnet slitasjen på kraftlinjene måtte arbeidet tilpasses slik at det aldri overgikk marginen under bruddlasten i den svekkede tråden. Nettpartner har derfor måttet ta ekstra sikkerhetshensyn:

– Vi har brukt resultater fra en SINTEF-rapport der det ble tatt prøver av trådene. Deretter beregnet vi hvordan vi skulle gjennomføre utbyttingen tryggest mulig. I tillegg har vi sperret av veiene som går under kraftledningen, forklarer prosjektleder Frank Rose.

Linjemontørene bruker mobilkran med kurv til selve monteringen, men også noe klatring i mastene i perioder med mye vind da det ikke er forsvarlig å bruke kran. Fabrikkene i industriparken slipper i tillegg ut gasser som i noen tilfeller krever stopp i arbeidet og evakuering fra mastene. HMS står derfor sentralt i alle deler av prosjektet.

Les mer på Nettpartnerbloggen: 3 tiltak for å styrke HMS blant energimontører

Nærmer seg sluttspurten

Herøya 1

Lars Kringlåk er prosjektleder i Herøya Nett og forteller at arbeidet har holdt et jevnt tempo siden oppstarten i september 2023:

– Noen av de praktiske tingene i starten tok litt tid å få på plass, men deretter kom Nettpartner veldig raskt i gang og stilte med masse mannskap – til og med ressurser vi ikke forventet de skulle stille med – så det var veldig positivt, sier Kringlåk.

Trådene er nå erstattet og kraftlinjene er spenningssatt. Det gjenstår å spinne fiber av jordtråder, montere flymarkører, dempere og annet restarbeid, som gjennomføres etter påsken.