En energimontør ser på at kontaktledning kuttes av kollegaer under åpningen av Nettpartner sitt nye treningssenter på Torpo

Nettpartner har hatt en god vekst innen jernbanesegmentet de senere årene, og leverer nå entreprenørtjenester innen alle de jernbanetekniske fagene. For å bli enda bedre, og heve kompetansen til egne ansatte, har de bygget et treningssenter på sin base på Torpo i Hallingdal.

Store deler av infrastrukturen langs den norske jernbanen skal fornyes. Både utbygging, drift og vedlikehold er avhengig av nok fagfolk med tilstrekkelig kunnskap om ny teknologi og ideelle arbeidsmetoder. For å møte fremtidens behov etablerer Nettpartner et eget opplæringssenter innen jernbanetekniske fag på Torpo, med mulighet for opplæring og trening innen jernbanefagene sporkontaktledning (KL) og signal (ERTMS).

Opplæringssenteret er etablert på Torpo i Ål kommune i Hallingdal. Med sin sentrale posisjon i Sør-Norge er det et utmerket samlingspunkt for montører og lærlinger i Nettpartner.

Under den offisielle åpningen 27. mars deltok både ansatte og interessenter, samt Næringskonsulenten i Ål kommune og lokalavisa Hallingdølen var der. Bane NOR var godt representert med både representanter fra prøvenemnda, byggeledere og kontrakt og marked.

To lærlinger har allerede tatt fagprøven sin på anlegget i mars, og mottok fagbrevet sitt under åpningen.

Styrker reservekapasitet og styrer unna «kannibalisme» i bransjen

Det gjennomføres også i disse dager kurs i grunnleggende jernbaneforståelse for montører i andre Nettpartner-avdelinger for å kunne være en gripbar ressurs ved oppbemanningsbehov. Det vil si at montører som til vanlig ikke er involvert i prosjekter innen jernbane, skal med riktig grunnopplæring kunne utføre oppdrag sammen med erfarne montører innen Bane-segmentet. Dette er hensiktsmessig for å bygge opp reservekapasitet.

Men anlegget er ikke bare forbeholdt Nettpartner. Elkraftentreprenørene inviterer gjerne andre aktører inn på opplæringsanlegget.

– Å bygge eget øvingsanlegg, som også kan benyttes av andre etablerte i bransjen, vil bidra til å styrke både kunnskap, kapasitet og tilgjengelighet på fagfolk i fremtiden. Mer opplæring er også et tiltak som motvirker «kannibalisme» i bransjen og øker mulighetene for flere oppdrag, sier Ole Jonny Smestad. Han har vært primus motor for etableringen, og ansvarlig for opplæringssenteret.

Hva består anlegget av?

Blant fasilitetene på opplæringssenteret på Torpo finner vi blant annet et kort jernbanespor bygget av Nettpartners egne banemontør-lærlinger. Inntil sporet er det satt opp flere master av forskjellige typer, og det er hengt opp utligger og kontaktledning. Alt dette kan demonteres og bygges igjen gjentatte ganger etter hvilke behov for trening man har. Innendørs er det laget til en sporveksel for trening på drivmaskinmontasje, og vi finner et komplett oppsett av alle ERTMS-komponenter.

I den store vedlikeholdshallen er det skinner i gulvet og høyt under taket med dragere der man kan ha opplæring på kjøretøy, men også øve på montasje av hengemaster med kontaktledning, og strømskinne. Og selvsagt er det lagt til rette for klasseromsundervisning.

Nettpartner er en av tre selskap som har avtale om installasjon av det nye signalsystemet ERTMS sammen med Siemens. På Torpo er det derfor etablert et eget treningsanlegg for montasje av disse komponentene, slik at signalmontører og andre kan «drille» på oppgavene innendørs, og få det hele «i fingrene» før man skal ut på sporet og montere.


Vil du vite mer? Fyll ut kontaktskjema her.

En energimontør ser på at kontaktledning kuttes av kollegaer under åpningen av Nettpartner sitt nye treningssenter på Torpo

Ansvarlig for opplæringssenteret, Ole Jonny Smestad, gikk gjennom sikker jobb analyse, SJA, og gikk gjennom KL-klipping og befaring på anlegget ved åpningen av anlegget, og KL-montørene gjør seg klare til å klippe «snora».

Lännen arbeidsmaskin med frontmontert kran - Nettpartner.

Lännen arbeidsmaskin med frontmontert kran. Dette er en skikkelig arbeidsmaskin som gjør at man kan løse flere arbeidsoperasjoner med en maskin.

Et utliggerverksted hvor energimontører kan bygge og øve på utliggermontasje innendørs. Nettpartner opplæringssenter på Torpo

I utliggerverkstedet kan montørene bygge og øve på utliggermontasje innendørs.

Anleggsleder og signalmontør Ola Skarsgard og divisjonsdirektør Kjell Anders Fosshaug - Nettpartner

Anleggsleder og signalmontør Ola Skarsgard og divisjonsdirektør Kjell Anders Fosshaug ved drivmaskinen og sporveksel-dummyen som er laget til innendørs.

Bilde 3

Sporet på 70 meter er bygget av banemontørlærlinger.