Utskiftning av ledningsnettet Slependen-Asker

Prosjektet er som en eksamen for alle som bygger kontaktledninger. Hovedarbeidet foregår i to perioder hvor Drammensbanen blir stengt for all togtrafikk. Den ene perioden var i påsken i år, hvor strekningen var stengt i ni dager, og den andre perioden blir i sommer, hvor strekningen stenges i fem uker. I de stengte periodene skjer det mye produksjon på kort tid. Arbeidet som startet i mars 2020 er beregnet å være ferdig i oktober samme år. De to periodene med totalbrudd på Drammensbanen er svært viktige. Her tas alle forhåndsregler og det er sterkt fokus på HMS og smittevern. Prosjektet kan ikke risikere at skader eller Covid-19 stikker kjepper i hjulene for fremdriften.

Totalt er det cirka 16 kilometer med kontaktledning som skal monteres på et dobbeltspor, det vil da si 8 kilometer på hvert spor i tillegg til returledning. Det skal også monteres fire trafokiosker på bakken som vil trenge nye fundament, siden de gamle trafokioskene i dag står i mastene. En ekstra utfordring er at det jobbes på en strekning med eksisterende anlegg og mye togtrafikk, hvor det bor naboer tett inntil sporet der arbeidene skal foregå døgnet rundt - også i helger.

Opptil 70 ansatte i aktivitet

På det meste er 70 personer i aktivitet i dette prosjektet, og naturlig nok er det mest trykk i de periodene Drammensbanen er stengt for trafikk. Montører går i normal turnus, og det er administrasjon med prosjektleder, anleggsleder og merkantil leder i tillegg til innleid mannskap. Noen er leid inn for hele prosjektperioden, mens andre er leid inn for spesifikke arbeidsoppgaver i forbindelse med brudd-periodene. Hovedaktiviteten er montering og klargjøring av fundament, montering av master på fundament og utliggere på mastene. Deretter strekkes bæreline og kontaktledning, med montering av hengetråder til slutt. I tillegg skal alt gammelt rives.

Når vi nå går inn i perioden med fem ukers stenging av Drammensbanen, starter rivingen av den gamle kontaktledningen og alle gamle master før strekking av ny kontaktledning påbegynnes. Målet er at alt skal fungere med én gang Drammensbanen åpner igjen. Eventuelt etterarbeid etter et stengeavbrudd er veldig vanskelig og tidkrevende – noe vi selvsagt ønsker å unngå.

Utskiftning av ledningsnettet Slependen-Asker 2

Stormobilen er vesentlig

I tillegg til menneskelige ressurser er stormobiler helt vesentlig i dette arbeidet. En stormobil kan kjøre både på vei og jernbane. Bane har spesielle enheter med kran og strekkeutstyr for montering og enheter med lift som når 5 til 8 meter over bakken. Totalt benyttes fem stormobiler med lift og to med kran og strekkeustyr. Disse stormobilene er kostbart utstyr som vi ikke har veldig mange av. Det sier seg derfor selv at det er viktig å bruke dem effektivt når de er tilgjengelige. Følgelig er det høyt fokus på forberedelser og koordinering slik at arbeidet skal flyte så godt som overhodet mulig.

Utskiftning av ledningsnettet Slependen-Asker 3

Vårt største prosjekt for kontaktlinje til bane noensinne

Dette er det største prosjektet vi har hatt på KL i Bane noensinne. Det er her snakk om 30 000 arbeidstimer for Nettpartners folk, og kjøp av varer og tjenester til flere tiltalls millioner. 

Med erfaren ledelse og montørstab, god planlegging og god dialog med byggherren Bane NOR, i tillegg til bred og tilstrekkelig maskinpark, føler vi oss sikre på at dette prestisjeprosjektet skal komme vel i havn. Det betyr mye at ansatte og innleid mannskap har utsatt egen ferie for å stille opp og bidra. Situasjonen med corona har gjort det krevende å få alt materiell på plass, men dette er nå under kontroll. Vi er godt forberedt og ser frem til noen hektiske sommer-uker.