Content1 | col2
Mer informasjon

Nettpartner søker flere medarbeidere

Vi trenger blant annet flere gode Anleggsledere i divisjon Prosjekt og Energimontører til både divisjon Prosjekt og divisjon Drift

Les mer »

Nettpartner vinner nytt vindkraft prosjekt – to oppdrag knyttet til Guleslettene Vindpark

Nettpartner har inngått avtale med Stangeland Maskin AS som underentreprenør for elektroarbeid inklusive kabelføringer i vindparken. Videre skal Nettpartner bygge en 132 kV kraftlinje for Sogn og Fjordane Energi Nett (SFE Nett).

Les mer »

Nettpartners eiere gjør endringer i styret

I ordinær generalforsamling i juni ble det valgt inn nye styremedlemmer til Nettpartners styre.

Les mer »

Pressemelding: Siemens Mobility tildeler stor installasjonskontrakt til Nettpartner

Som et ledd i samarbeidet med Bane NOR om utvikling av den nye digitale jernbanen – ERTMS – inngår Siemens Mobility avtale med den første underleverandøren, Nettpartner AS, for installasjon av teknisk utstyr.

Les mer »
Mer informasjon

Nettpartner har skrevet kontrakt med Fosen Vind DA for nettilkoblingen av Geitfjellet vindpark

Totalt skal det bygges ca 9 km med 132 kV linje fra Geitfjellet vindpark til Snilldal transformatorstasjon. Arbeidet vil starte umiddelbart og skal stå ferdig i mars 2020.
For mer informasjon så henvises det til nyhetssak på hjemmesiden til Energiteknikk: http://energiteknikk.net/2018/05/nettpartner-gjor-jobben

Les mer »

Nettpartner - elkraftentreprenøren med Norges bredeste og dypeste kompetanse?

Nettpartner innehar både dyp kompetanse og lang erfaring med bygging av elektrisk infrastruktur. Ved å velge Nettpartner får Byggherren en profesjonell leverandør og samarbeidspartner som ivaretar Byggherrens og dens krav, og som tar totalansvar for prosjektleveransen.

Les mer »

Nettpartner på oppdrag i snøkaoset på Sør- og Østlandet!

Nettpartner har de siste dagene bistått Agder Energi Nett, Skagerak Energi Nett, Glitre og Hafslund Nett ifm snøfallet som har kommet på Sør- og Østlandet den senere tiden.

Les mer »

Informasjon til Nettpartners forretningsforbindelser

Med virkning fra 20. desember 2017 fusjonerte Nettpartner Holding, Nettpartner Drift, Nettpartner Prosjekt og Nettpartner Bane til Nettpartner AS.

Les mer »