Content1 | col2

Referanser Bane

Hensettingsspor

Nettpartner Bane har utført prosjekter som omfatter nødvendige tiltak for å etablere hensettingsområder på Moss, Kongsberg og Drammen stasjoner for Jernbaneverket (JBV). Hensettingsområdene ble etablert for å kunne «parkere» persontog i forbindelse med vedlikehold og rengjøring.

Les mer »

Arbeider på rammeavtalen mot JBV

Nettpartner Bane har også en rammeavtale med Jernbaneverket (heretter JBV) avdeling Forvaltning på strekningene Østfoldbanen og Kongsvingerbanen, samt Alnabru skiftestasjon. På rammeavtalen bestiller JBV arbeider og materiell relatert til fornyelser og mindre reinvesteringer. 

Les mer »

Kontaktledninger

Nettpartner avdeling Banestrøm har utført et mangfold av prosjekter knyttet til bygging og utbedringer av kontaktledninger, samt uteliggere og hengetråder. Avdelingen har både ressurser og utstyr til å utføre slike oppdrag på en kompetent og effektiv måte.

Les mer »