Content1 | col2

Arbeider på rammeavtalen mot JBV

Nettpartner har også en rammeavtale med Jernbaneverket (heretter JBV) avdeling Forvaltning. På rammeavtalen bestiller JBV arbeider og materiell relatert til fornyelser og mindre reinvesteringer. Oppdrag på rammeavtalen kan variere fra belysning av/ved stasjonsområder til etablering av sugetransformatorer for kjøreledningen.
Nettpartner tar ansvaret for «hele» jobben fra gravearbeider til sikkerhetspersonell.

Avd.leder Øyvind Eriksrud sier: «Det kan være utfordrende å montere en 24 meter høy mast på et stasjonsområde der man må «tråkle» masten mellom eksisterende kjøreledninger og utliggere.»  
Dette krever nøyaktige og detaljerte risikoanalyser med fareidentifisering slik at man sikrer personell og materiell/utstyr.

Nettpartners fokus på HMS passer meget godt med JBV sikkerhetskrav, og våre arbeider blir kun gjennomført når sikkerhetstiltak i fellesskap er satt i verk.