Content1 | col2
Fra signering av avtalen. Fra NPD var det Sindre Hetlevik, Johnny Braathen og Per Åge Nymann som var tilstede. De sees i rekkefølge fra venstre

Nettpartner Drift skal bytte 22 000 stk HQL armaturer til LED for Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Som en god inngang til ferien signerte vi 04.07.2017 en stor rammeavtale for utskiftning av armaturer i Oslo kommune: Nettpartner Drift, avdeling Oslo skal bytte 22.000 stk. HQL armaturer til LED for Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Bymiljøetaten har ansvaret for 67 000 gatelys hvis vi teller med alle lamper langs kommunale gater, veier og parkområder.

Nå skal Nettpartner i hovedsak bytte 22 000 kvikksølvlamper med moderne LED-belysning. Den største delen av utskiftningsavropene er utenfor bykjernen i boligstrøk, men det vil også være noe utskiftning på wirestrekk og på stolper i sentrum.

Det ble utlyst to kontrakter fra kommunen:
Den første avtalen er en Armaturavtale hvor Oslo kommune inngikk avtale for leveransen av armaturer for oppgaven med Osram direkte.

Den andre er avtalen gjelder installasjonsoppgaven, den fysiske montasjen av armaturer og diverse annet utstyr i tilknytning til anleggene.
Etter planen skal vi håndtere begge disse avtalene for kommunen.

Installasjonen på rammeavtalen skal etter planen påbegynnes i løpet av september 2017, og har en varighet fram til 31.12.2018 med opsjon på 1+1 år.
Rammeavtalen har en verdi med den tiltransporterte armaturavtalen på ca 80MNOK.

Nettpartner tildeles jobben på grunnlag av best pris, og roses også for den beste forståelsen av oppdraget og belønnes med full score.