Innovativt banearbeid ved utbygging av dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker

Innovativt banearbeid ved utbygging av dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker

29.08.2023
Dobbeltsporet på Vestfoldbanen mellom Oslo og Tønsberg vil forenkle hverdagen til tusenvis av reisende, med både forkortet reisetid og flere avganger ...
HMS i fokus ved oppgradering av kraftlinje i Nord-Odal

HMS i fokus ved oppgradering av kraftlinje i Nord-Odal

25.07.2023
Det etableres nå en 132 kV kraftledning i Nord-Odal som erstatter en eldre 66 kV kraftledning. I forbindelse med utbyggingen monterer Nettpartner nye ...
Lyser opp Bussveien - etappe for etappe

Lyser opp Bussveien - etappe for etappe

27.02.2023
Ett av Norges største samferdselskonsepter er i ferd med å ta form på Nord-Jæren i Rogaland fylkeskommune. I 2025 vil «Bussveien» stå ferdig som lande...
Grønt pilotprosjekt blir til ny omformerstasjon i Sande

Grønt pilotprosjekt blir til ny omformerstasjon i Sande

28.12.2022
Bane NOR, Isachsen Anlegg og Nettpartner spiller på lag når grunnarbeidet utføres for en ny og moderne omformerstasjon i Sande. Denne vil erstatte fle...
Nytt colocation datasenter i Enebakk

Nytt colocation datasenter i Enebakk

15.12.2022
I løpet av desember 2022 ferdigstilles et splitter nytt colocation datasenter i Enebakk, dimensjonert til 13,5 MW. Det er en videreføring av satsingen...
Montering av ny krafttransformator i Drammen

Montering av ny krafttransformator i Drammen

09.09.2022
Trafostasjonen i Drammen er en av flere som er helt essensielle for innbyggerne, da disse krafttrafoene forsyner hele byen med strøm. Det er derfor vi...
– Tilgjengelighet, trygghet og pris var avgjørende da vi leide utstyr fra Nettpartner

– Tilgjengelighet, trygghet og pris var avgjørende da vi leide utstyr fra Nettpartner

09.11.2021
Da et 2,7 kilometer langt fjordspenn skulle saneres til fordel for en sjøkabel mellom Sæbø og Leknes, var underleverandøren i prosjektet, Hsp Teknikk ...
Ny regionalnettlinje Hasle-Råde-Halmstad

Ny regionalnettlinje Hasle-Råde-Halmstad

18.01.2021
Prosjektet er ett av de største Nettpartner har utført for Elvia AS (tidligere Hafslund Nett AS) og skal skape ny forbindelse mellom trafostasjonene p...
Utskiftning av ledningsnettet Slependen-Asker

Utskiftning av ledningsnettet Slependen-Asker

01.06.2020
Prosjektet KL Slependen - Asker er et prestisjeprosjekt for Bane-divisjonen i Nettpartner og innebærer utskiftning av hele ledningsnettet med master o...
Sjerka-Honna 2018

Sjerka-Honna 2018

09.03.2020
I dette prosjektet for Agder Energi Nett fikk Nettpartner vise sin fulle bredde som elkraftentreprenør. Nettpartner leverer komplette stasjonsanlegg t...